7.Semen Trestin Memorial - Odessa, Ukraine - July 23-27 2003

based on http://agents.sitecity.ru/ 


Finals

2003-07-27 48kg Dmytro Boboshko UKR Olexandr Orzhekhovskiy UKR PTS
2003-07-27 51kg R.Mamay UKR G.Topor UKR PTS
2003-07-27 54kg Eduard Lutsker UKR Olexandr Bondarenko UKR PTS
2003-07-27 57kg Andrey Bukreyev UKR Nikolay Lukin UKR PTS
2003-07-27 60kg Volodymyr Matviychuk UKR Ilya Shuvalov UKR DQ 4
2003-07-27 64kg B.Akopov UKR David Agakhanov UKR WO.
2003-07-27 75kg I.Kazakov UKR E.Prokopov UKR RSC 3
2003-07-27 81kg K.Borodulin UKR Roman Mokrinskiy UKR ???
2003-07-27 91kg Denis Simkin UKR Ivan Shvayko UKR RSC 3
2003-07-27 +91kg Oleg Sidorenko UKR Konstantin Baranovskiy UKR PTS

Ukrainian Tournaments History | 2003 Results