Ermek Serikov Youth Memorial

Serik Sapiyev Olympic Center, Karaganda, Kazakhstan

June 19-22, 2015


Finals (winners first)

49kg Vasiliy Samchuk KZK Otabek Kholmatov UZB
52kg Rustem Shaumenov KZK Torgynbek Amirov KZK
56kg Madiyar Zakenov KZK Suleyman Latipov UZB
60kg Ergesh Orazkhan KZK Temirlan Uteuliyev KZK
64kg Ikboljon Kholdarov UZB Ayatulla Takizhanov KZK
69kg Beknur Zhaksybay KZK Ualikhan Umirov KZK
75kg Kozimbek Mardonov UZB Beknur Kaiyrbek KZK
81kg Bakhromzhan Fazylov UZB Vlad Astahev KZK
91kg Obidzhon Tokhirov UZB Dmitriy Akhtsiger KZK
+91kg Dmitriy Zisko KZK Eldar Merzhanov UZB

Bronze Medal Winners

49kg Marat Sabitov KZK
49kg Ernest Kokombayev KZK
52kg Ayat Dosymkhan KZK
52kg Abylay Saylaubekov KZK
56kg Zhaskairat Orysbek KZK
56kg Aset Kazybek KZK
60kg Denis Kuralesov KZK
60kg Kays Kazhmaganbetov KZK
64kg Ardak Usen KZK
64kg Almas Akhmetzhanov KZK
69kg Alexandr Son KZK
69kg Muzaffar Rashidov UZB
75kg Boris Li KZK
75kg Amir Makhmetov KZK
81kg Ganibet Samikhan KZK
81kg Zhansap Semser KZK
91kg Beknur Dauletbayev KZK
91kg Igor Dolgikh KZK
+91kg Oleg Zotov KZK
+91kg Adil Askebayev KZK

thanks to Tibor Kincses, source: http://www.kfb.kz


Amateur Boxing Homepage | Kazakh Tournament History | 2015 Results