Sportkomitet Prices Tournament - Alma-Ata, Soviet Union - February 23-27 1983

 thanks to Sergey Shkrebets


Finals (winners first)

48kg Beybut Eszhanov Sergey Drannikov
51kg Rashid Kabirov Abbay Abdrakhmanov
54kg Samson Khachatryan Alexandr Krivosheyn
57kg Nikolay Khraptsov Suren Oganyan
60kg Yuriy Gladyshev Vladimir Kantsel
63,5kg Vyacheslav Yanovskiy Sergey Michnik
67kg Petr Galkin Alexey Polishchuk
71kg Valeriy Laptyev S.Sushin
75kg Vladimir Melnik Alexandr Belayev
81kg Anatoliy Koptev Algirdas Jancauskas
91kg Roman Kasper Yuriy Eremeyev
+91kg Alexandr Miroshnichenko Alexandr Lukstin

Bronze Medal Winners

48kg Kh.Mukhamedov Anatoliy Filippov
51kg Zair Abdukadyrov Alexandr Dugarov
54kg V.Lyskin A.Shalayev
57kg Bulat Mankenov K.Tleulenov
60kg Vachik Mkrtchyan ---
63,5kg Manvel Muradyan Oleg Kozelskiy
67kg Vladimir Makulov Vladimir Vasilev
71kg Andrey Akulov G.Mikulicius
75kg Sergey Lukoshin Andrey Ryzhov
81kg Yuriy Torbek D.Burlakov
91kg Grigoriy Onishchenko Vasiliy Skub
+91kg Viktor Ivanov Viktor Aldoshin

Russian Tournaments History | 1983 Results