Turkmenistan National Cup

Ashgabat

December 13-18, 2016

winners first; uncertain names' spelling due a unreadable source; missed 52kg draw sheets


Preliminaries 

69kg A.Annadurdyev M.Charyalgochev?
69kg Mukhametmurat Sakhedov Yusup Kurbanov
69kg Serdar Hudaybergenov   Bahadur Mratov
69kg Yazmurat Orazov B.Abayev
69kg Serdar Amangeldiev A.Yazochev
69kg Khoitelgochev? S.Saryyev
69kg Sapardurdy Bagiyev Bayram Dovletov
69kg Rustam Saparov Khodzhamukhamet Charyev
81kg Eyup Khadzhinurov B.Rozyev
81kg Mustapa Charyev ???
91kg Satlyk Saryyev A.Ashirov
91kg Kakageldi Saryyev Gurbanov
91kg Aman Gundogdyev ???
91kg D.Masharipov ???
91kg Sovlat Achilov K.Sapayev
+91kg Arslan Artykov Nurnazar Allamuradov
+91kg Arlanov ???

Quarterfinals 

56kg Begench Alymov Zakir Redzhepov
56kg Shokhrat Dzhumayev Nariman Aydogdiev
56kg Bayramkhan Permanov N.Atabayev
56kg Yakub Meredov S.Ovlyazkulochev
60kg Khursant Imankuliev Ataniyazov
60kg Batyr Amadov Yklytov?
60kg Tachmyrat Atayev T.Kurbashev
60kg Arslan Urunov Begmurat Halmuradov
64kg Sunnet Annaseidov Valeriy Voroytsov    
64kg Zair Achilov Chagrylbek Paziyev
64kg Zufar Saparbayev Togrulbek Paziyev
64kg Shokhrat Durdiev Sh.Mamedov
69kg Mukhametmurat Sakhedov A.Annadurdyev
69kg Yazmurat Orazov Serdar Hudaybergenov  
69kg Serdar Amangeldiev Khoitelgochev?
69kg Sapardurdy Bagiyev Rustam Saparov
75kg Azizbek Achilov Arslan Charyev
75kg Murad Gulamanov Redzhepov
81kg Arslanbek Achilov D.?llanov
81kg Dzhemshit Khaydarov R.Matyakubov   
81kg Ustabek Samandarov S.Charyev
81kg Eyup Khadzhinurov Mustapa Charyev
91kg Mahmud Begliyev A.Berdyev
91kg Satlyk Saryyev R.Akmamedov
91kg Aman Gundogdyev Kakageldi Saryyev
91kg Sovlat Achilov D.Masharipov
+91kg Gurbandurdy Gummyshev M.Mamedov
+91kg Rovshen Balshayev Maksat Zindaliyev
+91kg Guvanch Akyyev Nizam Aliyev
+91kg Arslan Artykov Arlanov

Semifinals 

49kg Osman Hajiev Ikhtiyar Rozyyev
52kg ??? Arslan Annamammedov
52kg ??? Sohbet Gokchayev
56kg Begench Alymov Shokhrat Dzhumayev
56kg Yakub Meredov Bayramkhan Permanov
60kg Khursant Imankuliev Batyr Amadov
60kg Arslan Urunov Tachmyrat Atayev
64kg Sunnet Annaseidov Zair Achilov
64kg Zufar Saparbayev Shokhrat Durdiev
69kg Mukhametmurat Sakhedov Yazmurat Orazov
69kg Serdar Amangeldiev Sapardurdy Bagiyev
75kg Tolkun Gulmamedov Sakhy Khasanov
75kg Azizbek Achilov Murad Gulamanov
81kg Arslanbek Achilov Dzhemshit Khaydarov
81kg Ustabek Samandarov Eyup Khadzhinurov
91kg Satlyk Saryyev Mahmud Begliyev
91kg Sovlat Achilov Aman Gundogdyev
+91kg Rovshen Balshayev Gurbandurdy Gummyshev
+91kg Arslan Artykov Guvanch Akyyev

Finals

49kg Dayanch Annaseidov Osman Hajiev
52kg Zarip Dzhumayev Esger Charyev
56kg Yakub Meredov Begench Alymov
60kg Khursant Imankuliev Arslan Urunov
64kg Sunnet Annaseidov Zufar Saparbayev
69kg Mukhametmurat Sakhedov Serdar Amangeldiev
75kg Azizbek Achilov Tolkun Gulmamedov
81kg Arslanbek Achilov Ustabek Samandarov
91kg Satlyk Saryyev Sovlat Achilov
+91kg Arslan Artykov Rovshen Balshayev

thanks to Tibor Kincses, Ishanguly Meretniyazov and Didar Geldimyradov; source 


2016 Results