Chinese Jiujiang National Cup

Qianan, Hebei Province

November 6-20, 2015


Finals (winners first)

49kg He Junjun Wu Zhonglin
52kg Fang Bo Chang Yong
56kg Xu Baixiang Wang Lunzhi
60kg Wang Yong Shan Jun
64kg Meng Caicheng Gao Song
69kg Huricha Bilige Maimatti Tusunqiong
75kg Zhao Minggang Huang Yanhui
81kg Shi Guojun Zhang Yawei
91kg Yu Fengkai Li Mingtao
+91kg Wang Zhibao Mou Haipeng

Bronze Medal Winners

49kg Huang Xin
49kg Peng Peng
52kg Fang Qiushan
52kg Jiang Jinyong
56kg Zeng Fanchi
56kg Wang Seng
60kg Chen Yanfei
60kg Wang Lei
64kg Hu Qianxun
64kg Qi Shengze
69kg Zhu Xuanguang
69kg Cong Wenbin
75kg Hanati Ayiben
75kg Zhang Jianting
81kg Han Zhiyuan
81kg Wang Lida
91kg Feng Wei
91kg Xu Haiyang
+91kg Abulaiti Abudousemaiti
+91kg Qialehengbieketalasi

thanks to Tibor Kincses


2015 Results