2.International Tournament - Minsk, Soviet Union - October 27-30 1971

thanks to Sergey Shkrebets


Preliminaries & quarter-finals (incomplete)

1971-10-27 48kg V.Evseyenko URS V.Dragan ROM PTS
1971-10-27 54kg Vasiliy Solomin URS B.Alisanovic YUG PTS
1971-10-27 57kg Dmitriy Boldysh URS Paweł Grudziński POL PTS
1971-10-27 67kg Vladimir Valuyev URS Andrzej Stawski POL 3:2
1971-10-27 +81kg Anghel Iancu ROM Igor Vysotskiy URS PTS
1971-10-28 51kg Viktor Zaporozhets URS O.Montag GDR PTS
1971-10-28 57kg Viktor Radkevich URS L.Veres CZE RSC
1971-10-28 57kg Ashot Avetisyan URS Klaus Urban GDR 3:2
1971-10-28 67kg Anatoliy  Berezyuk URS G.Novikov URS PTS
1971-10-28 +81kg Vyacheslav Alexeyev URS Slavoljub Stojcic YUG RSC 2

Semi-finals (incomplete)

1971-10-29 51kg Viktor Zaporozhets URS Ivan Perets URS RSCI 3
1971-10-29 54kg Janusz Krampa POL Zulfigar Abbasov URS PTS
1971-10-29 54kg Vasiliy Solomin URS O.Nogaibekov URS 3:2
1971-10-29 57kg Viktor Ligay URS Ashot Avetisyan URS PTS
1971-10-29 60kg Oleg Gurov URS Vladimir Zolotarev URS PTS

Finals

1971-10-30 48kg Suren Duryan URS V.Evseyenko URS PTS
1971-10-30 51kg Boris Zariktuyev URS Viktor Zaporozhets URS PTS
1971-10-30 54kg Janusz Krampa POL Vasiliy Solomin URS PTS
1971-10-30 57kg Viktor Ligay URS Viktor Radkevich URS PTS
1971-10-30 60kg Vladislav Prelovskiy URS Oleg Gurov URS PTS
1971-10-30 63,5kg Oleg Lifanov URS Ludovit Ivan CZE PTS
1971-10-30 67kg Anatoliy  Berezyuk URS G.Nakhin URS PTS
1971-10-30 71kg Oleg Tolkov URS Ivan Zylevich URS PTS
1971-10-30 75kg Alexandr Tsykunov URS --- --- WO.
1971-10-30 81kg Gennadiy Dyachuk URS A.Dunayev URS PTS
1971-10-30 +81kg Vladimir Chernyshev URS Vyacheslav Alexeyev URS PTS

Belarussian Tournaments | 1971 Results