73.Layton Cup

Royal MAS Arena, Colombo, Sri Lanka

August 2-6, 2016


Preliminaries female

48kg H.M.N.H Weerasinghe D.D.Poojani TKO 1

Preliminaries male

60kg K.M.C.E.Bandara W.M.S.Kumara 3:0
60kg P.Dilanka Suresh P.P.S.Siriwardhana 3:0
60kg R.M.J.Sameera T.N.Chamara TKO 1
60kg L.A.C.Bandara ??? TKO 3
60kg R.M.R.G.Rathnayake M.D.Danushka 3:0
64kg O.W.C.M.A.Bandara K.H.L.D.Hewage 2:1
64kg N.K.Padmakumara R.N.Weththasinghe TKO 2
64kg K.G.Padmasiri W.D.D.Weerasinghe 2:1
64kg R.M.S.K.Rathnayake R.M.K.K.Bandara 2:1
64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna N.H.Thilakarathne TKO 2
69kg N.M.Hettiarachchi S.N.Heelbathdeniya WO.
69kg W.G.N.C.Wijanaga K.T.Ramesh 3:0
69kg P.A.R.S.Rupasinghe H.B.P.S.Rathnayake 2:1
75kg G.G.D.A.Gunasekara W.S.G.K.Samarakoon 2:1
75kg M.A.C.Sampath Kumara I.D.D.S.W.Waidhyarathne 3:0
91kg A.D.A.Rathnayake W.A.I.Prabath 2:1

Quarterfinals female

48kg H.M.N.H Weerasinghe H.S.Priyadashini 3:0
48kg Kosala Nilmini D.M.N.Subashani TKO 3
48kg K.H.G.de Silva R.A.Nadeeja Pushpakumari 2:1
48kg W.H.M.S.R.Herath G.Y.G.M.Dilshani 3:0
51kg H.S.Priyadashini M.G.M.T.Dasunika WO.
51kg J.A.Dulani Jayasinghe  R.M.L.K.Yatigammana WO.
51kg P.K.R.Kaushalya P.A.H.C.Pasyala WO.
54kg K.V.I.M.de Silva Sewandhi Thalgaspitiya 2:0
57kg Y.M.A.K.Aberathne V.R.S.Dilini WO.
57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake R.V.Sirimanna WO.
60kg N.A.P.N.Jayaweera W.M.P.Lakamli 3:0
69kg W.H.T.de Mel G.K.A.P.Premasiri 3:0
69kg J.V.P.C.K.Jayasekara D.M.N.K.Chandrarathne 3:0

Quarterfinals male

49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe M.R.Sadaruwan 3:0
49kg M.P.G.Sanjeeva Nuwan G.K.G.W.U.Kumara 2:1
49kg R.M.P.Dharmasenan J.M.N.Jeewan Kumara 3:0
49kg A.M.G.I.Bandara Pasidu Handuwala 3:0
52kg T.K.G.K.Ravindranath G.W.Buddhika Manaram 3:0
52kg C.A.D.Madusanka D.G.R.I.Warnasooriya TKO 1
52kg S.A.S.Pathirathne K.M.D.Jayaranga 2:1
56kg B.R.L.Sadaruwan Kumara W.R.S.Wijedasa 2:1
56kg W.M.N.Bandara D.D.Rangana WO.
56kg Athuwulage Kasun Maduranga R.D.I.N.Jayawansha 2:1
60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera K.M.C.E.Bandara 3:0
60kg P.Dilanka Suresh R.M.J.Sameera TKO 1
60kg L.A.C.Bandara K.A.S.Banuka 2:1
60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara R.M.R.G.Rathnayake TKOI 3
64kg Dinindu Saparamadu O.W.C.M.A.Bandara 3:0
64kg N.K.Padmakumara K.G.Padmasiri WO.
64kg K.K.R.Priyadharshana R.M.S.K.Rathnayake 3:0
64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna A.P.C.Jayalath 2:1
69kg Sisira Kumarasinghe N.M.Hettiarachchi 3:0
69kg S.G.C.De Silva A.D.Y.K.Athukorala 3:0
69kg J.A.D.Sampath W.G.N.C.Wijanaga KO 2
69kg Dinesh Pathirage Maduranga P.A.R.S.Rupasinghe 3:0
75kg G.G.D.A.Gunasekara D.L.P.R.Kumara TKO 1
75kg Damith Wijerathne M.S.Jeewantha 2:1
75kg B.P.S.Kasun B.G.D.Ranthilake WO.
75kg M.A.C.Sampath Kumara A.G.R.K.Gunarathne 3:0
81kg W.M.G.K.G.I.Ariyarathne A.L.Amarasinghe 3:0
91kg J.P.N.N.Jayaweera A.D.A.Rathnayake TKO 2
91kg A.M.I.H.Abeysinghe K.A.L.Prasanna TKO 2
91kg I.B.N.S.Bandara G.M.A.E.Bandara TKO 2
91kg K.M.C.K.Karunanayake P.C.J.Rajapaksha WO.
+91kg M.W.M.M.Meegasthenna B.H.D.C.de Silva TKO 3
+91kg A.W.Hettige H.S.Sampath 3:0
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara G.A.N.Perera KO 1

Semifinals female

48kg Kosala Nilmini H.M.N.H Weerasinghe 3:0
48kg K.H.G.de Silva W.H.M.S.R.Herath 3:0
51kg K.K.I.T.Perera H.S.Priyadashini WO.
51kg J.A.Dulani Jayasinghe  P.K.R.Kaushalya WO.
54kg M.A.S.S.Cooray K.V.I.M.de Silva 2:0
54kg S.V.P.R.Dilhani N.G.Batuwita 2:1
57kg Y.M.A.K.Aberathne B.L.S.Sadareka WO.
57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake S.G.S.Bandara WO.
60kg N.A.P.N.Jayaweera S.B.A.Sadamali 3:0
60kg Kasthuri A.Keshani Hansika L.M.M.M.Maduwanthi TKO 2
64kg L.Udayangani D.I.A.Ranathunga WO.
64kg M.W.L.Samarathunga K.A.L.U.Kaushalya WO.
69kg G.H.C.N.Dharmasena W.H.T.de Mel 3:0
69kg J.V.P.C.K.Jayasekara K.S.Chathana TKO 1
75kg Andaraweera Nilanthi J.M.T.K.Jayasundara 3:0
81kg D.D.Shiromala Weerarathne I.W.S.S.Chandrasekara 3:0
+81kg T.M.Weerasinghe M.S.Rathnayaka WO.

Semifinals male

49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe M.P.G.Sanjeeva Nuwan 3:0
49kg A.M.G.I.Bandara R.M.P.Dharmasenan 2:1
52kg Muthukarage M.Prabashwara T.K.G.K.Ravindranath 3:0
52kg S.A.S.Pathirathne C.A.D.Madusanka 3:0
56kg U.G.N.K.Amarawansa B.R.L.Sadaruwan Kumara 3:0
56kg Athuwulage Kasun Maduranga W.M.N.Bandara 2:0
60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera P.Dilanka Suresh WO.
60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara L.A.C.Bandara WO.
64kg Dinindu Saparamadu N.K.Padmakumara 3:0
64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna K.K.R.Priyadharshana 3:0
69kg Sisira Kumarasinghe S.G.C.De Silva 3:0
69kg Dinesh Pathirage Maduranga J.A.D.Sampath TKO 2
75kg G.G.D.A.Gunasekara Damith Wijerathne 3:0
75kg M.A.C.Sampath Kumara B.P.S.Kasun 2:1
81kg W.M.G.K.G.I.Ariyarathne K.H.S.Priyankara 3:0
81kg M.E.M.Mudannayaka P.S.Thilakarathne 3:0
91kg J.P.N.N.Jayaweera A.M.I.H.Abeysinghe 2:0
91kg I.B.N.S.Bandara K.M.C.K.Karunanayake 3:0
+91kg A.R.B.Thilakarathne M.W.M.M.Meegasthenna 3:0
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara A.W.Hettige 3:0

Finals female 

48kg Kosala Nilmini K.H.G.de Silva ???
51kg J.A.Dulani Jayasinghe  K.K.I.T.Perera 3:0
54kg M.A.S.S.Cooray S.V.P.R.Dilhani 3:0
57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake Y.M.A.K.Aberathne 3:0
60kg Kasthuri A.Keshani Hansika N.A.P.N.Jayaweera 3:0
64kg L.Udayangani M.W.L.Samarathunga 3:0
69kg G.H.C.N.Dharmasena J.V.P.C.K.Jayasekara 2:1
75kg A.M.P.Athapaththu Andaraweera Nilanthi 2:0
81kg D.D.Shiromala Weerarathne J.A.S.I.Jayasinghe TKO 1
+81kg T.M.Weerasinghe G.D.M.H.Jayadewa 3:0

Finals male

49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe A.M.G.I.Bandara 3:0
52kg Muthukarage M.Prabashwara S.A.S.Pathirathne 3:0
56kg U.G.N.K.Amarawansa Athuwulage Kasun Maduranga 3:0
60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera M.B.A.J.Vimukthi Kumara 3:0
64kg Dinindu Saparamadu R.W.M.S.B.Rajakaruna ???
69kg Sisira Kumarasinghe Dinesh Pathirage Maduranga 2:1
75kg M.A.C.Sampath Kumara G.G.D.A.Gunasekara 3:0
81kg W.M.G.K.G.I.Ariyarathne M.E.M.Mudannayaka TKO 1
91kg J.P.N.N.Jayaweera I.B.N.S.Bandara 3:0
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara A.R.B.Thilakarathne 3:0

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lankan tournament history | 2016 Results