72.Layton Cup

Sugathadasa Indoor Stadium, Colombo, Sri Lanka

November 12-16, 2015


Preliminaries ladies

48kg K.H.G.de Silva R.A.Nadeeja Pushpakumari WO.

Preliminaries men

49kg A.M.G.I.Bandara R.M.P.Dharmasenan 2:1
49kg J.M.N.Jeewan Kumara M.P.G.Sanjeeva Nuwan 2:1
52kg M.M.Udaya Kumara K.A.R.S.Sandaruwan 3:0
52kg W.D.Mendis G.W.Buddhika Manaram 3:0
52kg M.Roshan Sandaruwan T.K.G.K.Ravindranath 3:0
52kg A.C.Bandara V.P.S.Mihidukula 3:0
52kg K.M.D.Jayaranga R.D.H.V.Rupasinghe 3:0
52kg K.A.A.Madushanka U.J.N.Rajapaksha TKO 2
56kg U.G.N.K.Amarawansa D.D.Rangana 3:0
56kg P.Dilanka Suresh W.R.S.Wijedasa 3:0
60kg K.M.C.E.Bandara M.D.Danushka 3:0
60kg R.M.R.G.Rathnayake R.M.J.Sameera 3:0
60kg Dinindu Saparamadu P.P.S.Siriwardhana 3:0
60kg N.H.Thilakarathne W.M.N.Bandara 3:0
64kg P.M.B.Rodrigo W.D.D.Weerasinghe TKOI 2
64kg R.M.K.K.Bandara K.R.Madushan 3:0
64kg N.M.Hettiarachchi H.B.P.S.Rathnayake 3:0
64kg Mohamed Y.M.Dilshan L.Hewage KO 2
69kg K.T.Ramesh A.D.Y.K.Athukorala TKO 3
69kg G.D.A.Gunasekara D.L.P.R.Kumara 2:1
69kg M.D.Pushpakumara R.W.M.S.B.Rajakaruna KO 3
69kg M.P.S.Karunaratne S.G.C.De Silva WO.
75kg M.S.Jeewantha A.L.Amarasinghe 3:0
91kg W.L.Sandun M.W.M.M.Meegasthenna KO 1

Quarterfinals ladies

48kg K.H.G.de Silva U.G.D.Kaushalya 3:0
48kg K.M.D.Sajani D.M.N.Subashani 3:0
48kg Kosala Nilmini H.S.Priyadashini TKO 2
48kg H.M.N.H Weerasinghe W.H.M.S.R.Herath 3:0
51kg J.A.Dulani Jayasinghe  A.K.C.V.Kumari 3:0
51kg L.M.M.M.Maduwanthi P.A.H.C.Pasyala 3:0
51kg M.G.M.T.Dasunika R.V.C.U.S.Wijesinghe WO.
54kg D.B.E.Nimeshika P.K.R.Kaushalya 3:0
54kg K.K.I.T.Perera N.G.Batuwita 3:0
54kg Sewandhi Thalgaspitiya G.T.M.Ranaweera 2:0
57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake Y.M.A.K.Aberathne TKO 2
60kg M.M.Viushika Prabadi K.W.I.Kumari TKO 1
69kg M.W.L.Samarathunga J.M.T.K.Jayasundara 3:0
69kg G.K.A.P.Premasiri K.S.A.D.Wijarathna TKO 4
69kg A.M.P.Athapaththu R.M.S.Inokshika TKO 2

Quarterfinals men

49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe A.M.G.I.Bandara 3:0
49kg P.Gamage E.Madushan H.M.S.P.Gamage TKO 1
49kg S.A.A.B Chandimal W.A.Ishanka Sanjaya 2:1
49kg A.M.Nuwan Amila J.M.N.Jeewan Kumara 3:0
52kg M.V.I.R.S.Bandara M.M.Udaya Kumara WO.
52kg W.D.Mendis M.Roshan Sandaruwan TKO 3
52kg K.M.D.Jayaranga A.C.Bandara 3:0
52kg Muthukarage M.Prabashwara K.A.A.Madushanka WO.
56kg Ruwan Weerakkodiy U.G.N.K.Amarawansa 3:0
56kg W.M.S.Kumara U.R.N.K.Rajapaksha 2:1
56kg R.D.I.N.Jayawansha F.M.M.Farshad 3:0
56kg H.S.Danushka P.Dilanka Suresh 2:1
60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera K.M.C.E.Bandara 3:0
60kg R.M.R.G.Rathnayake R.M.S.K.Rathnayake 2:1
60kg Dinindu Saparamadu I.P.D.C.Udaya Kumara 2:1
60kg N.H.Thilakarathne M.B.A.J.Vimukthi Kumara 2:1
64kg P.M.B.Rodrigo A.P.C.Jayalath 2:1
64kg R.M.K.K.Bandara N.K.Padmakumara 2:1
64kg N.M.Hettiarachchi K.G.Padmasiri 2:1
64kg Mohamed Y.M.Dilshan Damith Wijerathne 3:0
69kg Sisira Kumarasinghe K.T.Ramesh 3:0
69kg B.P.S.Kasun G.D.A.Gunasekara 2:1
69kg S.N.Heelbathdeniya M.D.Pushpakumara 3:0
69kg M.P.S.Karunaratne Dinesh Pathirage Maduranga 3:0
75kg M.S.Jeewantha W.M.G.K.G.I.Ariyarathne 3:0
75kg W.S.G.K.Samarakoon I.D.D.S.W.Waidhyarathne WO.
75kg M.E.M.Mudannayaka H.A.W.K.Kumara DQ 1
75kg Mailawa A.Divaratne A.G.R.K.Gunarathne 2:1
81kg G.A.N.Fernando B.G.K.S.Madurasingha TKO 1
81kg K.H.S.Priyankara S.B.K.G.Koralegedara 3:0
81kg S.A.I.Shehan L.L.Kodagoda 3:0
81kg I.B.N.S.Bandara M.W.S.P.Kumara TKOI 2
91kg J.P.N.N.Jayaweera W.L.Sandun 3:0
91kg K.M.C.K.Karunanayake K.G.A.P.Jayasena TKO 1
91kg A.M.I.H.Abeysinghe K.A.L.Prasanna TKO 2
91kg J.H.H.J.P.Jayasundara A.A.S.Nandana WO.
+91kg A.W.Hettige G.A.N.Perera 3:0

Semifinals ladies

48kg K.H.G.de Silva K.M.D.Sajani TKO 4
48kg H.M.N.H Weerasinghe Kosala Nilmini 2:1
51kg Anusha Kodituwakku J.A.Dulani Jayasinghe  2:1
51kg L.M.M.M.Maduwanthi M.G.M.T.Dasunika 3:0
54kg D.B.E.Nimeshika S.V.P.R.Dilhani 2:1
54kg K.K.I.T.Perera Sewandhi Thalgaspitiya 2:1
57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake M.G.N.Malage 3:0
57kg K.V.I.M.de Silva S.B.A.Sadamali 3:0
60kg M.M.Viushika Prabadi B.L.S.Sadareka 3:0
60kg Kasthuri A.Keshani Hansika H.M.K.G.Udayangani 3:0
64kg N.A.P.N.Jayaweera W.M.G.N.Wansinghe 3:0
64kg J.V.P.C.K.Jayasekara D.I.A.Ranathunga WO.
69kg G.D.L.Sandakelume M.W.L.Samarathunga 2:0
69kg G.K.A.P.Premasiri A.M.P.Athapaththu 2:1
75kg I.W.S.S.Chandrasekara D.M.N.K.Chandrarathne 3:0
81kg D.P.N.M.Jayarathne J.A.S.I.Jayasinghe TKO 1

Semifinals men

49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe P.Gamage E.Madushan 2:1
49kg A.M.Nuwan Amila S.A.A.B Chandimal 3:0
52kg M.V.I.R.S.Bandara W.D.Mendis 3:0
52kg Muthukarage M.Prabashwara K.M.D.Jayaranga 3:0
56kg Ruwan Weerakkodiy W.M.S.Kumara WO.
56kg R.D.I.N.Jayawansha H.S.Danushka 3:0
60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera R.M.R.G.Rathnayake 2:1
60kg Dinindu Saparamadu N.H.Thilakarathne 2:1
64kg P.M.B.Rodrigo R.M.K.K.Bandara WO.
64kg Mohamed Y.M.Dilshan N.M.Hettiarachchi 3:0
69kg Sisira Kumarasinghe B.P.S.Kasun 2:1
69kg S.N.Heelbathdeniya M.P.S.Karunaratne 3:0
75kg M.S.Jeewantha W.S.G.K.Samarakoon 2:1
75kg Mailawa A.Divaratne M.E.M.Mudannayaka WO.
81kg G.A.N.Fernando K.H.S.Priyankara KO 1
81kg S.A.I.Shehan I.B.N.S.Bandara 3:0
91kg J.P.N.N.Jayaweera K.M.C.K.Karunanayake 3:0
91kg J.H.H.J.P.Jayasundara A.M.I.H.Abeysinghe 3:0
+91kg L.T.B.Rathnadiwakara A.W.Hettige 3:0
+91kg A.R.B.Thilakarathne S.C.R.Silva TKO 1

Finals ladies 

48kg K.H.G.de Silva H.M.N.H Weerasinghe ???
51kg Anusha Kodituwakku L.M.M.M.Maduwanthi ???
54kg K.K.I.T.Perera D.B.E.Nimeshika ???
57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake K.V.I.M.de Silva ???
60kg M.M.Viushika Prabadi Kasthuri A.Keshani Hansika ???
64kg J.V.P.C.K.Jayasekara N.A.P.N.Jayaweera ???
69kg G.D.L.Sandakelume G.K.A.P.Premasiri ???
75kg G.H.C.N.Dharmasena I.W.S.S.Chandrasekara ???
81kg D.P.N.M.Jayarathne W.W.A.Shashikala ???
+81kg T.M.Weerasinghe M.S.Rathnayaka ???

Finals men

49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe A.M.Nuwan Amila ???
52kg M.V.I.R.S.Bandara Muthukarage M.Prabashwara ???
56kg Ruwan Weerakkodiy R.D.I.N.Jayawansha ???
60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera Dinindu Saparamadu ???
64kg P.M.B.Rodrigo Mohamed Y.M.Dilshan ???
69kg Sisira Kumarasinghe S.N.Heelbathdeniya ???
75kg Mailawa A.Divaratne M.S.Jeewantha ???
81kg G.A.N.Fernando S.A.I.Shehan ???
91kg J.P.N.N.Jayaweera J.H.H.J.P.Jayasundara ???
+91kg A.R.B.Thilakarathne L.T.B.Rathnadiwakara ???

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lankan tournament history | 2015 Results