Layton Cup

Sugathadasa Indoor Stadium, Colombo, Sri Lanka

September 18-22, 2014


Preliminaries ladies (unknown)

Preliminaries men (incomplete)

2014-09-19 52kg U.J.G.Dinesh Kumara SRI K.A.R.S.Sandaruwan SRI 3:0
2014-09-18 60kg R.M.R.G.Rathnayake SRI R.M.J.Sameera SRI 3:0
2014-09-18 60kg N.Saman Pryadarshana Silva SRI P.M.L.L.Chandra Bandara SRI 2:1
2014-09-18 60kg M.P.S.Karunaratne SRI G.H.P.Samarasinghe SRI 2:1
2014-09-18 60kg N.K.Padmakumara SRI M.D.Danushka SRI 3:0
2014-09-18 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara SRI I.P.D.C.Udaya Kumara SRI 2:1
2014-09-18 60kg R.M.S.K.Rathnayake SRI K.P.K.Gunarathna SRI 3:0
2014-09-18 60kg R.M.A.B.Gunathilaka SRI M.P.C.A.Manodarage SRI TKO 3
2014-09-18 69kg K.T.Ramesh SRI M.D.Pushpakumara SRI 2:1
2014-09-19 69kg N.M.Hettiarachchi SRI Dinesh Pathirage Maduranga SRI 2:1
2014-09-19 81kg A.G.R.K.Gunarathne SRI A.A.S.Nandana SRI 3:0
2014-09-19 +91kg K.M.C.K.Karunanayake SRI G.A.N.Perera SRI 3:0

Quarterfinals ladies (unknown)

Quarterfinals men (incomplete)

2014-09-20 52kg M.V.I.R.S.Bandara SRI U.J.G.Dinesh Kumara SRI WO.
2014-09-20 52kg M.M.Udaya Kumara SRI T.W.S.Mihidukula SRI 3:0
2014-09-20 52kg D.G.R.I.Warnasooriya SRI A.C.Bandara SRI 3:0
2014-09-20 52kg K.M.D.Jayaranga SRI C.A.D.Madusanka SRI 3:0
2014-09-20 60kg Dinindu Saparamadu SRI R.M.R.G.Rathnayake SRI 3:0
2014-09-20 60kg M.P.S.Karunaratne SRI N.Saman Pryadarshana Silva SRI WO.
2014-09-20 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara SRI N.K.Padmakumara SRI 3:0
2014-09-20 60kg R.M.S.K.Rathnayake SRI R.M.A.B.Gunathilaka SRI 2:1
2014-09-20 69kg Sisira Kumarasinghe SRI K.T.Ramesh SRI 3:0
2014-09-20 69kg M.S.Jeewantha SRI A.D.Y.K.Athukorala SRI 3:0
2014-09-20 69kg D.E.Gunasekara SRI O.W.C.M.A.Bandara SRI 2:1
2014-09-20 69kg N.M.Hettiarachchi SRI D.L.P.R.Kumara SRI 3:0
2014-09-20 81kg G.A.N.Fernando SRI A.G.R.K.Gunarathne SRI 3:0
2014-09-20 81kg M.E.M.Mudannayaka SRI S.B.K.G.Koralegedara SRI WO.
2014-09-20 81kg A.H.S.S.Atukorala SRI K.H.S.Priyankara SRI 3:0
2014-09-20 81kg M.W.S.P.Kumara SRI P.M.R.Pushpakumara SRI 2:0
2014-09-20 +91kg A.R.B.Thilakarathne SRI K.M.C.K.Karunanayake SRI TKO 3
2014-09-20 +91kg A.W.Hettige SRI R.Kumaran SRI TKO 2
2014-09-20 +91kg M.M.Eranga SRI H.C.P.Sameera SRI WO.
2014-09-20 +91kg L.T.B.Rathnadiwakara SRI W.L.Sandun SRI TKO 3

Semifinals ladies (unknown)

Semifinals men (incomplete)

2014-09-21 49kg   SRI   SRI  
2014-09-21 49kg   SRI   SRI  
2014-09-21 52kg M.V.I.R.S.Bandara SRI M.M.Udaya Kumara SRI WO.
2014-09-21 52kg K.M.D.Jayaranga SRI D.G.R.I.Warnasooriya SRI TKOI 2
2014-09-21 56kg   SRI   SRI  
2014-09-21 56kg   SRI   SRI  
2014-09-21 60kg Dinindu Saparamadu SRI M.P.S.Karunaratne SRI 3:0
2014-09-21 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara SRI R.M.S.K.Rathnayake SRI 3:0
2014-09-21 64kg   SRI   SRI  
2014-09-21 64kg   SRI   SRI  
2014-09-21 69kg Sisira Kumarasinghe SRI M.S.Jeewantha SRI TKO 2
2014-09-21 69kg N.M.Hettiarachchi SRI D.E.Gunasekara SRI 3:0
2014-09-21 75kg   SRI   SRI  
2014-09-21 75kg   SRI   SRI  
2014-09-21 81kg G.A.N.Fernando SRI M.E.M.Mudannayaka SRI TKO 3
2014-09-21 81kg M.W.S.P.Kumara SRI A.H.S.S.Atukorala SRI TKO 1
2014-09-21 91kg   SRI   SRI  
2014-09-21 91kg   SRI   SRI  
2014-09-21 +91kg A.R.B.Thilakarathne SRI A.W.Hettige SRI 3:0
2014-09-21 +91kg L.T.B.Rathnadiwakara SRI M.M.Eranga SRI TKO 3

Finals ladies 

2014-09-22 48kg R.A.N.P.Kumari SRI H.S.Priyadashini SRI ???
2014-09-22 51kg J.A.D.Jayasinghe SRI H.T.de Mel SRI ???
2014-09-22 54kg M.A.S.S.Cooray SRI H.M.D.M.Herath SRI ???
2014-09-22 57kg K.A.K.Hansika SRI M.P.K.Salgadu SRI ???
2014-09-22 60kg H.M.K.G.Udayangani SRI M.M.Viushika Prabadi SRI ???
2014-09-22 64kg J.V.P.C.K.Jayasekara SRI K.A.L.U.Kaushalya SRI ???
2014-09-22 69kg G.H.C.N.Dharmasena SRI R.P.C.A.Wijesinghe SRI ???
2014-09-22 75kg I.W.S.S.Chandrasekara SRI A.M.P.Athapaththu SRI ???
2014-09-22 +81kg T.M.Weerasinghe SRI M.I.C.Fernando SRI ???

Finals men

2014-09-22 49kg P.M.T.S.Ranasinghe SRI W.A.C.I.Perera SRI ???
2014-09-22 52kg M.V.I.R.S.Bandara SRI K.M.D.Jayaranga SRI TKO 1
2014-09-22 56kg N.G.S.Jayaweera SRI H.S.Danushka SRI ???
2014-09-22 60kg Dinindu Saparamadu SRI M.B.A.J.Vimukthi Kumara SRI 3:0
2014-09-22 64kg Damith Wijerathne SRI A.P.C.Jayalath SRI ???
2014-09-22 69kg Sisira Kumarasinghe SRI N.M.Hettiarachchi SRI 2:1
2014-09-22 75kg G.H.G.T.R.Madushanka SRI W.M.G.K.G.I.Ariyarathne SRI ???
2014-09-22 81kg G.A.N.Fernando SRI M.W.S.P.Kumara SRI TKO 1
2014-09-22 91kg B.N.S.Sampath SRI J.P.N.N.Jayaweera SRI ???
2014-09-22 +91kg A.R.B.Thilakarathne SRI L.T.B.Rathnadiwakara SRI 2:1

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lankan tournament history | 2014 Results