13.Nikolay Kuznetsov Memorial - Rivne, Soviet Union  - November 1979

thanks to Sergey Shkrebets


Winners:

48kg I.Ivanov
51kg V.Kim
54kg V.Chudinov
57kg A.Karimov
60kg M.Atamanyuk
63,5kg V.Lukyanchuk
67kg A.Martynenko
71kg P.Bekhnazarov
75kg V.Blagodatskikh
81kg Boris Gumenyuk
+81kg I.Arakelov

Ukrainian Tournaments | 1979 Results