33.Ismail Hamzaaliev Memorial

Khujand, Tajikistan

November 25-29, 2015


Finals (winners first)

49kg Murod Rasulov TDK Daler Davlatov TDK
52kg Sherzod Mavlonov TDK Bakhtovar Sagiz TDK
56kg Asror Vokhidov TDK Akmal Abdurakhimov TDK
60kg Vaysiddin Sattorov TDK Mekhrodj Nazarov TDK
64kg Ravshanbek Muradov UZB Nozim Khalimov TDK
69kg Shafar Davlatov TDK Mirzomukhamed Bakhtiyar TDK
75kg Saido Samadov TDK Ataman Kambarov KIR
81kg Amir Mahmudov TDK Raufdjon Giyasov TDK
91kg Rinat Sharafutdinov UZB Shabvkat Usto TDK
+91kg Khusein Adzhidzhemil TDK Daler Suleymanov TDK

Bronze Medal Winners

49kg Parviz Ahmadov TDK
49kg Ilhomhon Khodzhayev TDK
52kg Odile Mahram TDK
52kg Davron Shokirov TDK
56kg Hodzhizoda Ibrohimhodzha TDK
56kg Mirbek Sherov KIR
60kg Khasanboy Mavlonov TDK
60kg Ibodullo Karimov TDK
64kg Dastan Marat uulu KIR
64kg Akbar Safarov TDK
69kg Khisrav Rasulov TDK
69kg Oyatullo Mirzodzhonov TDK
75kg Alisher Umarov TDK
75kg Doryush Azizoda TDK
81kg Salim Kosimov TDK
81kg Sunatullo Salikhov TDK
91kg Suleyman Nodirov TDK
91kg Mahkam Rajabov TDK
+91kg Dilovar Abdurakhmanov TDK
+91kg Nurali Obloyerov TDK

thanks to Tibor Kincses and Shukhrat Negmatulloyev


Tajik Tournaments | 2015 Results