International Meeting - Donetsk, Ukraine - May 1997


Results:

48kg Valeriy Sidorenko UKR Andrey Vorobev RUS 3:0
51kg Oleg Kiryukhin UKR Alexey Tolmachev RUS 3:0
54kg Vladimir Safonov UKR Przemysław Ćwikliński POL 3:0
63,5kg Denis Vykhrastiuk UKR Mariusz Gortat POL 3:0
67kg Sergey Dzindziruk UKR Adam Tutayev RUS 3:0
91kg Vladimir Odushko UKR Zalimkhan Tutayev RUS 3:0
+91kg Khavaz Baraulin Mankiyev RUS Vladimir Lazebnik UKR 3:0

 

Ukrainian Tournaments History | 1997 Results