91.Clifford Cup

Royal MAS Arena, Royal College, Colombo, Sri Lanka

December 5-9, 2017


Preliminaries 1/16 male

2017-12-05 60kg W.D.P.Ireshan S.H.A.S.Kalana WO.
2017-12-05 64kg A.K.C.Madusanka G.P.D.K.Sameera WO.
2017-12-05 69kg A.C.A.Jayalath P.A.R.S.Rupasinghe WO.
2017-12-05 69kg W.G.N.C.Wijenaga A.D.Y.K.Athukorala 4:1

Preliminaries 1/8 male

2017-12-06 49kg D.G.H.N.Jinadasa A.M.S.P.Bandara 3:2
2017-12-06 49kg K.G.K.Kapukotuwa W.A.Ishanka Sanjaya WO.
2017-12-06 49kg W.A.C.I.Perera N.Nadika Kumara KO 3
2017-12-05 52kg M.M.Udaya Kumara A.M.S.Pushpakumara RSC 1
2017-12-05 52kg P.Gamage E.Madushan V.P.S.Mihidukula 5:0
2017-12-05 52kg V.D.K.Sanjeeva G.W.Buddhika Manaram 3:2
2017-12-05 52kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe T.K.G.K.Ravindranath 5:0
2017-12-05 52kg S.A.S.Pathirathne P.D.Vidyalankara RSC 3
2017-12-05 56kg C.A.D.Madusanka K.G.K.M.Karunasingha RSC 1
2017-12-05 56kg R.M.J.Sameera G.W.Sugath AB 2
2017-12-06 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara W.D.P.Ireshan WO.
2017-12-06 60kg A.M.T.S.Adikari W.M.S.Kumara 3:2
2017-12-06 60kg W.M.N.Bandara J.A.A.Madushanka 3:2
2017-12-06 60kg S.Kumara N.B.A.S.N.Kumara 5:0
2017-12-06 60kg H.A.K.R.Dewapriya H.A.H.D.Hettiarachchi 4:1
2017-12-06 60kg P.P.S.Siriwardhana H.S.Danushka 3:2
2017-12-06 60kg Y.G.B.Samaradiwakara A.M.Nuwan Amila WO.
2017-12-06 60kg R.M.A.Gunathilake P.M.L.L.Chandra Bandara 4:1
2017-12-06 64kg Dinindu Saparamadu A.K.C.Madusanka 5:0
2017-12-06 64kg K.G.Padmasiri A.S.V.Wickramage WO.
2017-12-06 64kg O.W.C.M.A.Bandara W.M.H.Fernando WO.
2017-12-06 64kg R.M.S.K.Rathnayake A.C.Chandrasiri WO.
2017-12-06 64kg I.P.D.C.Udaya Kumara K.K.R.Priyadharshana 4:0
2017-12-06 64kg P.M.B.Rodrigo K.A.H.P.J.Indunil WO.
2017-12-06 64kg S.C.Haran K.D.M.Lakshitha WO.
2017-12-06 64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna B.M.I.D.Balasooriya WO.
2017-12-06 69kg Sisira Kumarasinghe A.C.A.Jayalath 5:0
2017-12-06 69kg W.D.D.Weerasinghe U.G.D.D.Ekanayake NC
2017-12-06 69kg Mohamed Y.M.Dilshan L.A.S.Lakmal WO.
2017-12-06 69kg K.T.Ramesh B.P.S.Kasun 4:0
2017-12-06 69kg N.M.Hettiarachchi Asanka Rajapaksha WO.
2017-12-06 69kg J.A.D.Sampath R.M.P.B.Rathnayake WO.
2017-12-06 69kg R.M.K.K.Bandara M.T.S.Dissanayake WO.
2017-12-06 69kg Dinesh Pathirage Maduranga W.G.N.C.Wijenaga 5:0
2017-12-05 75kg M.S.Jeewantha D.L.P.R.Kumara 3:2
2017-12-05 75kg M.D.Pushpakumara J.M.Nissanka WO.
2017-12-05 75kg D.A.D.Dassanayake D.S.D.Premakumara WO.
2017-12-05 75kg S.N.Heelbathdeniya L.D.Hewage WO.
2017-12-05 75kg G.G.D.A.Gunasekara B.G.D.Ranthilake 5:0
2017-12-05 75kg R.N.Weththasinghe N.Saman Pryadarshana Silva WO.
2017-12-05 75kg V.Nikalas W.M.G.K.G.I.Ariyarathne 3:2
2017-12-05 75kg M.A.C.Sampath Kumara W.S.G.K.Samarakoon WO.
2017-12-05 81kg A.L.Amarasinghe M.E.M.Mudannayaka WO.
2017-12-05 81kg B.G.K.S.Madurasingha H.W.A.K.Kumara AB 2
2017-12-05 81kg M.W.S.P.Kumara G.V.M.Sampath 5:0
2017-12-05 81kg H.R.C.N.Bandara M.M.Hindurangala WO.
2017-12-05 91kg K.H.S.Priyankara B.N.S.Sampath 4:1
2017-12-05 91kg A.D.A.Rathnayake R.S.Nawarathne WO.

Quarterfinals female 

2017-12-07 48kg D.M.N.Subashani S.K.Senavirathna AB 1
2017-12-07 48kg R.A.Nadeeja Pushpakumari S.W.S.Samarasinghe RSC 1
2017-12-07 48kg Anusha Kodituwakku I.R.R.S.Ilangarathna RSC 1
2017-12-07 48kg R.K.A.A.Ranasinghe P.G.K.Wasana WO.
2017-12-07 51kg P.K.R.Kaushalya A.G.H.K.Gamage WO.
2017-12-07 51kg K.K.I.T.Perera G.Y.G.M.Dilshani WO.
2017-12-07 51kg H.S.Priyadashini D.D.Dinusha RSC 3
2017-12-07 54kg B.D.R.Mendis P.A.H.C.Pasyala 5:0
2017-12-07 64kg A.M.P.Athapaththu V.R.S.Dilini 3:2

Quarterfinals male

2017-12-07 49kg R.M.P.Dharmasenan D.G.H.N.Jinadasa AB 1
2017-12-07 49kg M.P.G.Sanjeeva Nuwan K.A.S.K.Abeygunawardena WO.
2017-12-07 49kg K.G.K.Kapukotuwa Pasidu Handuwala 3:2
2017-12-07 49kg W.A.C.I.Perera J.M.N.Jeewan Kumara 4:1
2017-12-07 52kg D.G.R.I.Warnasooriya M.M.Udaya Kumara 3:2
2017-12-07 52kg P.Gamage E.Madushan V.D.K.Sanjeeva 4:1
2017-12-07 52kg M.V.I.R.S.Bandara P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe RSCI 1
2017-12-07 52kg S.A.S.Pathirathne Muthukarage M.Prabashwara 3:2
2017-12-07 56kg U.G.N.K.Amarawansa C.A.D.Madusanka WO.
2017-12-07 56kg B.R.L.Sadaruwan Kumara W.D.Mendis WO.
2017-12-07 56kg M.N.P.De Silva K.M.D.Jayaranga 5:0
2017-12-07 56kg Athuwulage Kasun Maduranga R.M.J.Sameera AB 1
2017-12-07 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara A.M.T.S.Adikari 5:0
2017-12-07 60kg W.M.N.Bandara S.Kumara 5:0
2017-12-07 60kg P.P.S.Siriwardhana H.A.K.R.Dewapriya 4:1
2017-12-07 60kg R.M.A.Gunathilake Y.G.B.Samaradiwakara 4:1
2017-12-07 64kg Dinindu Saparamadu K.G.Padmasiri 5:0
2017-12-07 64kg R.M.S.K.Rathnayake O.W.C.M.A.Bandara 3:2
2017-12-07 64kg I.P.D.C.Udaya Kumara P.M.B.Rodrigo 5:0
2017-12-07 64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna S.C.Haran 5:0
2017-12-07 69kg Sisira Kumarasinghe --- WO.
2017-12-07 69kg Mohamed Y.M.Dilshan K.T.Ramesh 5:0
2017-12-07 69kg N.M.Hettiarachchi J.A.D.Sampath 5:0
2017-12-07 69kg Dinesh Pathirage Maduranga R.M.K.K.Bandara 5:0
2017-12-07 75kg M.S.Jeewantha M.D.Pushpakumara 5:0
2017-12-07 75kg D.A.D.Dassanayake S.N.Heelbathdeniya RSCI 2
2017-12-07 75kg G.G.D.A.Gunasekara R.N.Weththasinghe WO.
2017-12-07 75kg V.Nikalas M.A.C.Sampath Kumara WO.
2017-12-07 81kg W.A.R.Sadakelum A.L.Amarasinghe WO.
2017-12-07 81kg P.S.Thilakarathne B.G.K.S.Madurasingha AB 3
2017-12-07 81kg I.D.D.S.W.Waidhyarathne M.W.S.P.Kumara AB 3
2017-12-07 81kg A.G.R.K.Gunarathne H.R.C.N.Bandara 5:0
2017-12-06 91kg J.P.N.N.Jayaweera K.H.S.Priyankara RSC 2
2017-12-06 91kg K.M.C.K.Karunanayake T.B.H.S.Bandara 5:0
2017-12-06 91kg A.M.I.H.Abeysinghe G.M.A.E.Bandara RSC 1
2017-12-06 91kg K.G.A.P.Jayasena A.D.A.Rathnayake ???
2017-12-05 +91kg A.R.B.Thilakarathne G.A.N.Perera WO.
2017-12-05 +91kg L.T.B.Rathnadiwakara H.S.Sampath WO.
2017-12-05 +91kg A.W.Hettige B.H.D.C.de Silva WO.
2017-12-05 +91kg M.W.M.M.Meegasthenna N.N.Jayasinghe WO.

Semifinals female 

2017-12-08 48kg R.A.Nadeeja Pushpakumari D.M.N.Subashani 5:0
2017-12-08 48kg Anusha Kodituwakku R.K.A.A.Ranasinghe 5:0
2017-12-08 51kg J.A.Dulani Jayasinghe  P.K.R.Kaushalya 5:0
2017-12-08 51kg H.S.Priyadashini K.K.I.T.Perera 4:1
2017-12-08 54kg M.A.S.S.Cooray B.D.R.Mendis 3:2
2017-12-08 54kg L.G.Chandrika Sewandhi Thalgaspitiya 5:0
2017-12-08 57kg H.M.D.M.Herath A.K.C.V.Kumari 4:1
2017-12-08 60kg Borala L.S.Sadareka W.M.G.L.Wanasinghe 5:0
2017-12-08 60kg L.P.K.A.D.Dharmathilake W.W.A.K.Thiwanka 5:0
2017-12-08 64kg G.H.C.N.Dharmasena A.M.P.Athapaththu 4:1
2017-12-08 64kg S.H.M.A.de Silva K.A.L.U.Kaushalya 4:1
2017-12-08 69kg H.M.K.G.Udayangani J.M.T.K.Jayasundara 5:0
2017-12-08 69kg Pitigala Sumudu K.G.N.Kaluarachchi 5:0
2017-12-08 75kg D.D.Shiromala Weerarathne I.W.S.S.Chandrasekara 5:0
2017-12-08 +81kg J.A.S.I.Jayasinghe M.A.U.Riyangika WO.

Semifinals male

2017-12-08 49kg R.M.P.Dharmasenan M.P.G.Sanjeeva Nuwan WO.
2017-12-08 49kg W.A.C.I.Perera K.G.K.Kapukotuwa WO.
2017-12-08 52kg D.G.R.I.Warnasooriya P.Gamage E.Madushan 4:1
2017-12-08 52kg M.V.I.R.S.Bandara S.A.S.Pathirathne 4:1
2017-12-08 56kg U.G.N.K.Amarawansa B.R.L.Sadaruwan Kumara 4:0
2017-12-08 56kg Athuwulage Kasun Maduranga M.N.P.De Silva 5:0
2017-12-08 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara W.M.N.Bandara WO.
2017-12-08 60kg R.M.A.Gunathilake P.P.S.Siriwardhana 5:0
2017-12-08 64kg Dinindu Saparamadu R.M.S.K.Rathnayake WO.
2017-12-08 64kg R.W.M.S.B.Rajakaruna I.P.D.C.Udaya Kumara 4:1
2017-12-08 69kg Sisira Kumarasinghe Mohamed Y.M.Dilshan 5:0
2017-12-08 69kg N.M.Hettiarachchi Dinesh Pathirage Maduranga 3:2
2017-12-08 75kg M.S.Jeewantha D.A.D.Dassanayake WO.
2017-12-08 75kg G.G.D.A.Gunasekara V.Nikalas 5:0
2017-12-08 81kg W.A.R.Sadakelum P.S.Thilakarathne AB 3
2017-12-08 81kg I.D.D.S.W.Waidhyarathne A.G.R.K.Gunarathne 4:1
2017-12-08 91kg J.P.N.N.Jayaweera K.M.C.K.Karunanayake 4:1
2017-12-08 91kg A.M.I.H.Abeysinghe K.G.A.P.Jayasena 3:2
2017-12-08 +91kg L.T.B.Rathnadiwakara A.R.B.Thilakarathne 3:2
2017-12-08 +91kg M.W.M.M.Meegasthenna A.W.Hettige WO.

Finals female 

2017-12-09 48kg Anusha Kodituwakku R.A.Nadeeja Pushpakumari 5:0
2017-12-09 51kg J.A.Dulani Jayasinghe  H.S.Priyadashini 4:1
2017-12-09 54kg M.A.S.S.Cooray L.G.Chandrika 5:0
2017-12-09 57kg Kasthuri A.Keshani Hansika H.M.D.M.Herath AB 1
2017-12-09 60kg Borala L.S.Sadareka L.P.K.A.D.Dharmathilake 3:2
2017-12-09 64kg G.H.C.N.Dharmasena S.H.M.A.de Silva 5:0
2017-12-09 69kg H.M.K.G.Udayangani Pitigala Sumudu 4:1
2017-12-09 75kg D.D.Shiromala Weerarathne N.A.P.N.Jayaweera 5:0
2017-12-09 +81kg G.D.M.H.Jayadewa J.A.S.I.Jayasinghe WO.

Finals male

2017-12-09 49kg W.A.C.I.Perera R.M.P.Dharmasenan 5:0
2017-12-09 52kg M.V.I.R.S.Bandara D.G.R.I.Warnasooriya 3:2
2017-12-09 56kg U.G.N.K.Amarawansa Athuwulage Kasun Maduranga 4:1
2017-12-09 60kg R.M.A.Gunathilake M.B.A.J.Vimukthi Kumara 3:2
2017-12-09 64kg Dinindu Saparamadu R.W.M.S.B.Rajakaruna 5:0
2017-12-09 69kg Sisira Kumarasinghe N.M.Hettiarachchi 3:2
2017-12-09 75kg G.G.D.A.Gunasekara M.S.Jeewantha 3:2
2017-12-09 81kg W.A.R.Sadakelum I.D.D.S.W.Waidhyarathne WO.
2017-12-09 91kg J.P.N.N.Jayaweera A.M.I.H.Abeysinghe 3:2
2017-12-09 +91kg L.T.B.Rathnadiwakara M.W.M.M.Meegasthenna RSC 3

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lankan tournament history | 2017 Results