89.Clifford Cup

Royal MAS Arena, Royal College, Colombo, Sri Lanka

October 18-22, 2016


Preliminaries 1/16 male

2016-10-18 56kg A.M.N.Adhikari M.G.S.K.Pushpakumara WO.
2016-10-18 56kg D.D.Rangana M.D.Danushka WO.
2016-10-18 69kg D.R.Wijarathna W.G.N.C.Wijanaga 3:0
2016-10-18 69kg P.A.R.S.Rupasinghe P.M.B.Rodrigo WO.
2016-10-18 69kg H.B.P.S.Rathnayake G.H.P.Samarasinghe WO.

Preliminaries 1/8 male

2016-10-18 49kg G.K.G.W.U.Kumara M.C.L.J.Silva 2:1
2016-10-18 49kg J.M.N.Jeewan Kumara Krishnemenon Sindujan WO.
2016-10-18 49kg M.R.Sadaruwan W.A.Ishanka Sanjaya WO.
2016-10-18 52kg C.A.D.Madusanka P.D.Vidyalankara TKO 3
2016-10-18 52kg K.G.K.M.Karunasingha T.K.G.K.Ravindranath 3:0
2016-10-19 56kg U.G.N.K.Amarawansa A.M.N.Adhikari WO.
2016-10-19 56kg S.H.A.S.Kalpage U.M.B.Neranjana NC
2016-10-19 56kg W.C.I.Perera A.C.Bandara NC
2016-10-19 56kg P.Dilanka Suresh W.R.S.Wijedasa 3:0
2016-10-19 56kg Athuwulage Kasun Maduranga S.A.S.Pathirathne WO.
2016-10-19 56kg B.R.L.Sadaruwan Kumara T.W.S.Mihidukula WO.
2016-10-19 56kg A.G.S.C.Premawansha K.A.R.S.Sandaruwan WO.
2016-10-19 56kg Ruwan Weerakkodiy D.D.Rangana KO 1
2016-10-18 60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera M.B.A.S.N.Kumara TKO 3
2016-10-18 60kg A.P.S.Dunukeiyanga K.A.A.Madushanka WO.
2016-10-18 60kg P.M.L.L.Chandra Bandara A.M.T.S.Adikari KO 3
2016-10-18 60kg R.M.R.G.Rathnayake R.M.J.Sameera 3:0
2016-10-18 60kg W.M.S.Kumara N.H.Thilakarathne TKO 3
2016-10-18 60kg K.A.S.Banuka A.M.I.D.Balasuriya WO.
2016-10-18 60kg H.A.K.R.Dewapriya S.P.J.Indunil WO.
2016-10-18 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara K.M.C.E.Bandara WO.
2016-10-19 64kg R.M.K.K.Bandara K.H.L.D.Hewage KO 3
2016-10-19 64kg R.N.Weththasinghe K.K.R.Priyadharshana 2:1
2016-10-19 64kg T.M.N.Samaranayake H.A.H.D.Hettiarachchi WO.
2016-10-19 64kg K.G.Padmasiri O.W.C.M.A.Bandara WO.
2016-10-19 64kg R.M.S.K.Rathnayake U.J.N.Rajapaksha WO.
2016-10-19 64kg G.G.T.Galkotuwa A.C.Chandrasiri WO.
2016-10-19 69kg Dinesh Pathirage Maduranga D.R.Wijarathna TKOI 1
2016-10-19 69kg G.Rathnasiri H.G.C.Chandrasiri WO.
2016-10-19 69kg N.Saman Pryadarshana Silva W.D.D.Weerasinghe NC
2016-10-19 69kg S.N.Heelbathdeniya A.D.Y.K.Athukorala 3:0
2016-10-19 69kg N.M.Hettiarachchi P.A.R.S.Rupasinghe TKO 3
2016-10-19 69kg J.A.D.Sampath R.M.P.B.Rathnayake WO.
2016-10-19 69kg K.T.Ramesh J.M.Nissanka WO.
2016-10-19 69kg Sisira Kumarasinghe H.B.P.S.Rathnayake 3:0
2016-10-18 75kg Mailawa A.Divaratne R.Jayawardhane WO.
2016-10-18 75kg I.D.D.S.W.Waidhyarathne A.G.R.K.Gunarathne 3:0
2016-10-18 75kg D.E.Gunasekara B.P.S.Kasun 2:1
2016-10-18 81kg R.S.Nawarathne P.U.K.Jayarathna WO.
2016-10-18 81kg W.A.R.Sadakelum P.U.M.de Silva WO.
2016-10-18 81kg W.M.G.K.G.I.Ariyarathne S.A.S.M.Samaraweera KO 1
2016-10-18 81kg M.S.Jeewantha A.A.S.Nandana WO.
2016-10-18 81kg G.H.G.T.R.Madushanka M.N.D.Fernando WO.
2016-10-18 91kg K.G.A.P.Jayasena W.A.I.Prabath WO.
2016-10-18 91kg P.S.Thilakarathne R.Ekanayake WO.
2016-10-18 91kg I.B.N.S.Bandara A.L.Amarasinghe WO.
2016-10-18 91kg A.D.A.Rathnayake B.N.S.Sampath WO.
2016-10-18 91kg G.M.A.E.Bandara K.A.L.Prasanna WO.
2016-10-19 +91kg A.M.I.H.Himesh A.W.Hettige 3:0
2016-10-19 +91kg B.H.D.C.de Silva S.M.L.S.Senavirathna WO.
2016-10-19 +91kg M.W.M.M.Meegasthenna S.C.R.Silva 3:0
2016-10-19 +91kg G.A.N.Perera A.D.H.Fonseca WO.
2016-10-19 +91kg A.G.S.P.Gunawardana H.C.P.Sameera WO.

Quarterfinals female 

2016-10-19 48kg Kosala Nilmini H.M.N.H Weerasinghe WO.
2016-10-19 51kg J.A.Dulani Jayasinghe  K.K.I.T.Perera 3:0
2016-10-19 54kg M.A.S.S.Cooray M.G.M.T.Dasunika 3:0
2016-10-19 54kg Sewandhi Thalgaspitiya A.K.C.V.Kumari 3:0
2016-10-19 54kg N.G.Batuwita R.V.Sirimanna TKO 2
2016-10-19 69kg G.H.C.N.Dharmasena W.H.T.de Mel 3:0
2016-10-19 69kg D.M.N.K.Chandrarathne G.K.A.P.Premasiri 2:0

Quarterfinals male

2016-10-20 49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe G.K.G.W.U.Kumara 3:0
2016-10-20 49kg R.M.P.Dharmasenan M.P.G.Sanjeeva Nuwan WO.
2016-10-20 49kg J.M.N.Jeewan Kumara Pasidu Handuwala 3:0
2016-10-20 49kg A.M.G.I.Bandara M.R.Sadaruwan 2:1
2016-10-20 52kg Muthukarage M.Prabashwara C.A.D.Madusanka WO.
2016-10-20 52kg D.G.R.I.Warnasooriya G.W.Buddhika Manaram TKO 3
2016-10-20 52kg M.M.Udaya Kumara V.D.K.Sanjeeva 2:1
2016-10-20 52kg M.V.I.R.S.Bandara K.G.K.M.Karunasingha TKO 1
2016-10-20 56kg U.G.N.K.Amarawansa --- WO.
2016-10-20 56kg P.Dilanka Suresh --- WO.
2016-10-20 56kg Athuwulage Kasun Maduranga B.R.L.Sadaruwan Kumara 3:0
2016-10-20 56kg Ruwan Weerakkodiy A.G.S.C.Premawansha WO.
2016-10-20 60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera A.P.S.Dunukeiyanga WO.
2016-10-20 60kg P.M.L.L.Chandra Bandara R.M.R.G.Rathnayake 2:1
2016-10-20 60kg K.A.S.Banuka W.M.S.Kumara TKO 3
2016-10-20 60kg M.B.A.J.Vimukthi Kumara H.A.K.R.Dewapriya TKO 3
2016-10-20 64kg Dinindu Saparamadu R.M.K.K.Bandara 3:0
2016-10-20 64kg R.N.Weththasinghe T.M.N.Samaranayake TKO 3
2016-10-20 64kg K.G.Padmasiri R.M.S.K.Rathnayake 2:1
2016-10-20 64kg N.K.Padmakumara G.G.T.Galkotuwa WO.
2016-10-20 69kg Dinesh Pathirage Maduranga G.Rathnasiri TKO 1
2016-10-20 69kg S.N.Heelbathdeniya --- WO.
2016-10-20 69kg N.M.Hettiarachchi J.A.D.Sampath 3:0
2016-10-20 69kg Sisira Kumarasinghe K.T.Ramesh 2:1
2016-10-20 75kg D.L.P.R.Kumara Mailawa A.Divaratne DQ 3
2016-10-20 75kg B.G.D.Ranthilake D.L.S.Jayasinghe WO.
2016-10-20 75kg I.D.D.S.W.Waidhyarathne W.S.G.K.Samarakoon 3:0
2016-10-20 75kg D.E.Gunasekara M.A.C.Sampath Kumara 2:1
2016-10-20 81kg J.P.N.N.Jayaweera R.S.Nawarathne WO.
2016-10-20 81kg W.A.R.Sadakelum W.M.G.K.G.I.Ariyarathne KO 1
2016-10-20 81kg M.E.M.Mudannayaka M.S.Jeewantha 3:0
2016-10-20 81kg G.H.G.T.R.Madushanka K.H.S.Priyankara 2:1
2016-10-20 91kg K.M.C.K.Karunanayake K.G.A.P.Jayasena 2:1
2016-10-20 91kg I.B.N.S.Bandara P.S.Thilakarathne WO.
2016-10-20 91kg A.D.A.Rathnayake D.D.M.N.Rathnayake WO.
2016-10-20 91kg G.A.N.Fernando G.M.A.E.Bandara 3:0
2016-10-20 +91kg A.M.I.H.Himesh L.T.B.Rathnadiwakara WO.
2016-10-20 +91kg M.W.M.M.Meegasthenna B.H.D.C.de Silva KO 1
2016-10-20 +91kg W.G.M.K.Jayasena G.A.N.Perera 2:0
2016-10-20 +91kg A.R.B.Thilakarathne A.G.S.P.Gunawardana WO.

Semifinals female 

2016-10-21 48kg Kosala Nilmini D.M.N.Subashani TKO 3
2016-10-21 48kg G.Y.G.M.Dilshani D.D.Poojani TKO 1
2016-10-21 51kg J.A.Dulani Jayasinghe  P.K.R.Kaushalya WO.
2016-10-21 51kg H.S.Priyadashini K.H.G.de Silva 2:1
2016-10-21 54kg M.A.S.S.Cooray R.A.Nadeeja Pushpakumari 3:0
2016-10-21 54kg Sewandhi Thalgaspitiya N.G.Batuwita 3:0
2016-10-21 57kg L.M.M.M.Maduwanthi M.G.N.Malage 2:1
2016-10-21 57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake B.L.S.Sadareka 2:1
2016-10-21 60kg Kasthuri A.Keshani Hansika V.R.S.Dilini 3:0
2016-10-21 60kg S.B.A.Sadamali D.N.D.L.Darmasena TKO 1
2016-10-21 64kg W.M.G.L.Wanasinghe S.H.M.A.de Silva 3:0
2016-10-21 64kg H.M.K.G.Udayangani K.A.L.U.Kaushalya 3:0
2016-10-21 69kg J.V.P.C.K.Jayasekara G.H.C.N.Dharmasena 3:0
2016-10-21 69kg D.M.N.K.Chandrarathne K.S.A.D.Wijarathna 3:0
2016-10-21 75kg Pitigala Sumudu Andaraweera Nilanthi 3:0
2016-10-21 75kg A.M.P.Athapaththu J.M.T.K.Jayasundara WO.
2016-10-21 +81kg J.A.S.I.Jayasinghe G.D.M.H.Jayadewa 3:0

Semifinals male

2016-10-21 49kg P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe R.M.P.Dharmasenan 3:0
2016-10-21 49kg A.M.G.I.Bandara J.M.N.Jeewan Kumara 3:0
2016-10-21 52kg D.G.R.I.Warnasooriya Muthukarage M.Prabashwara TKOI 2
2016-10-21 52kg M.V.I.R.S.Bandara M.M.Udaya Kumara WO.
2016-10-21 56kg P.Dilanka Suresh U.G.N.K.Amarawansa WO.
2016-10-21 56kg Athuwulage Kasun Maduranga Ruwan Weerakkodiy 3:0
2016-10-21 60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera P.M.L.L.Chandra Bandara 3:0
2016-10-21 60kg K.A.S.Banuka M.B.A.J.Vimukthi Kumara 2:1
2016-10-21 64kg Dinindu Saparamadu R.N.Weththasinghe WO.
2016-10-21 64kg K.G.Padmasiri N.K.Padmakumara WO.
2016-10-21 69kg Dinesh Pathirage Maduranga S.N.Heelbathdeniya 3:0
2016-10-21 69kg Sisira Kumarasinghe N.M.Hettiarachchi 2:1
2016-10-21 75kg D.L.P.R.Kumara B.G.D.Ranthilake 3:0
2016-10-21 75kg D.E.Gunasekara I.D.D.S.W.Waidhyarathne 2:1
2016-10-21 81kg J.P.N.N.Jayaweera W.A.R.Sadakelum WO.
2016-10-21 81kg G.H.G.T.R.Madushanka M.E.M.Mudannayaka 3:0
2016-10-21 91kg I.B.N.S.Bandara K.M.C.K.Karunanayake 2:1
2016-10-21 91kg G.A.N.Fernando A.D.A.Rathnayake TKO 1
2016-10-21 +91kg A.M.I.H.Himesh M.W.M.M.Meegasthenna ???
2016-10-21 +91kg A.R.B.Thilakarathne W.G.M.K.Jayasena ???

Finals female 

2016-10-22 48kg Kosala Nilmini G.Y.G.M.Dilshani 3:0
2016-10-22 51kg J.A.Dulani Jayasinghe  H.S.Priyadashini 3:0
2016-10-22 54kg M.A.S.S.Cooray Sewandhi Thalgaspitiya 3:0
2016-10-22 57kg L.P.K.A.D.Dharmathilake L.M.M.M.Maduwanthi 3:0
2016-10-22 60kg Kasthuri A.Keshani Hansika S.B.A.Sadamali 3:0
2016-10-22 64kg H.M.K.G.Udayangani W.M.G.L.Wanasinghe 3:0
2016-10-22 69kg J.V.P.C.K.Jayasekara D.M.N.K.Chandrarathne 3:0
2016-10-22 75kg Pitigala Sumudu A.M.P.Athapaththu 3:0
2016-10-22 81kg D.D.Shiromala Weerarathne I.W.S.S.Chandrasekara 3:0
2016-10-22 +81kg J.A.S.I.Jayasinghe M.S.Rathnayaka 2:1

Finals male

2016-10-22 49kg A.M.G.I.Bandara P.M.Thiwanka Sandaruwan Ranasinghe 2:1
2016-10-22 52kg D.G.R.I.Warnasooriya M.V.I.R.S.Bandara 2:1
2016-10-22 56kg P.Dilanka Suresh Athuwulage Kasun Maduranga WO.
2016-10-22 60kg Naiduralage Gayan Sanjeeva Jayaweera K.A.S.Banuka WO.
2016-10-22 64kg Dinindu Saparamadu K.G.Padmasiri 3:0
2016-10-22 69kg Sisira Kumarasinghe Dinesh Pathirage Maduranga 3:0
2016-10-22 75kg D.L.P.R.Kumara D.E.Gunasekara 2:1
2016-10-22 81kg G.H.G.T.R.Madushanka J.P.N.N.Jayaweera 2:1
2016-10-22 91kg G.A.N.Fernando I.B.N.S.Bandara 3:0
2016-10-22 +91kg A.R.B.Thilakarathne A.M.I.H.Himesh 3:0

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lankan tournament history | 2016 Results