84.Clifford Cup - Pallekele, Sri Lanka - December 15-17 2011


Finals ladies 

2011-12-17 48kg K.H.E.Da Silva H.S.Priyadashini 19:15
2011-12-17 51kg Anusha Kodituwakku L.G.Chandrika DQ
2011-12-17 54kg M.M.Viushika Prabadi S.P.Gunethti RSC 4
2011-12-17 57kg K.A.K.Hansika M.P.K.Salgadu 13:6
2011-12-17 60kg Pitigala Sumudu S.M.I.L.Samarakoon RSC 3
2011-12-17 64kg S.D.N.S.Karunarathna J.V.P.C.K.Jayasekara 22:7
2011-12-17 69kg D.D.S.Weerarathna G.G.G.Silva RSC 2
2011-12-17 75kg H.N.C.K.Rajapaksha U.G.W.J.Rathwatte 24:13
2011-12-17 81kg T.M.Weerasinghe --- WO.
2011-12-17 +81kg J.G.D.J.Dharsha I.W.H.H.Chandrasekara RSC 2

Finals men

2011-12-17 49kg W.A.C.I.Perera S.M.R.Kumara 13:7
2011-12-17 52kg P.Dilanka Suresh H.S.Danushka KO 2
2011-12-17 56kg Ruwan Weerakkodiy Dumitha R.Wijerathna 19:13
2011-12-17 60kg T.D.N.Y. Jayakody D.M.Samarasekera 11:7
2011-12-17 64kg M.Y.M.Dilshan M.P.S.Karunaratne 21:5
2011-12-17 69kg Asanka Rajapaksha A.P.G.Chandra Kumara 9:5
2011-12-17 75kg Mailawa A.Divaratne T.R.Madushanka 12:10
2011-12-17 81kg K.A.D.H.Dharmasiri A.A.S.Nanada 28:16
2011-12-17 91kg P.P.Premasinghe H.M.R.C.Herath AB 1
2011-12-17 +91kg J.M.N.G.Jayasekara A.W.Hettige AB 1

thanks to Tibor Kincses


Sri Lankan tournament history | 2011 Results