83.Clifford Cup - Colombo, Sri Lanka - January 3-6 2011


Finals ladies 

2011-01-06 48kg Kosala Nilmini D.A.Jayasinghe 11:1
2011-01-06 51kg M.M.V.Prabandhi Niranjala Weeraratna RSC 2
2011-01-06 54kg B.L.S.Sandareka W.A.S.Santhika RSC 1
2011-01-06 57kg M.P.K.Salgadu L.K.M.Priyadarshani RSC 2
2011-01-06 60kg S.D.N.S.Karunarathna T.L.B.I.Abeywardena RSC 2
2011-01-06 64kg B.I.Padmamali J.V.P.C.K.Jayasekara RSC 3
2011-01-06 69kg K.A.Sarika U.G.W.I.Rathwaththa RSC 2
2011-01-06 75kg D.D.S.Weerarathna V.P.D.S.Dhakshika RSC 2
2011-01-06 +81kg I.M.Weerasinghe --- WO.

Finals men

2011-01-06 49kg H.M.S.P.Gamage W.A.C.I.Perera 7:3
2011-01-06 52kg M.V.G.C.S.Bandara A.S.V.Wickramage 5:2
2011-01-06 56kg K.Nihal Jayakody W.R.T.Weerakkodiy 1:0
2011-01-06 60kg D.S.K. Fernando D.L.S.Jayasinghe 3:2
2011-01-06 64kg S.N.Heelbathdeniya Sisira Kumarasinghe 5:3
2011-01-06 69kg A.P.G.Chandra Kumara Jayasundara Kela Koralalage 1:0
2011-01-06 75kg Mailawa A.Divaratne Ranil Tharanga Jayathilake 11:7
2011-01-06 81kg G.A.N.Fernando H.L.Wanigasuriya ABI 2
2011-01-06 91kg B.N.S.Sampath K.M.C.K.Karunanayake AB 1
2011-01-06 +91kg W.Lahiru Sadum Mohamed Ismail Hansar 7:6

thanks to Tibor Kincses and Hemantha Weerasinghe


Sri Lankan tournament history | 2011 Results