4.Carpatian Cup - Morshin, Ukraine - April 23-27 2006 

based on http://www.champion.com.ua and http://www.wz.lviv.ua 


Finals

2006-04-27

46kg

Daniyar Eleusinov

KZK

???

???

???

2006-04-27

48kg

Alexander Rizhkan

MLD

???

???

???

2006-04-27

50kg

Saken Sidikov

KZK

???

???

???

2006-04-27

52kg

Pavlo Tkachenko

UKR

???

???

???

2006-04-27

54kg

Askhat Zhenusbekov

KZK

???

???

???

2006-04-27

57kg

Yaroslav Moskalov

UKR

Serhiy Kravets

UKR

PTS

2006-04-27

60kg

Denis Lazarev

UKR

Farhat Rashidov

KZK

PTS

2006-04-27

63kg

Taras Golovashchenko

UKR

Semen Pochinkov

RUS

PTS

2006-04-27

66kg

Vitaly Konstantinov

UKR

???

???

???

2006-04-27

70kg

Evgeni Drobot

UKR

???

???

???

2006-04-27

75kg

Enver Tuktarov

UKR

???

???

???

2006-04-27

80kg

Viktor Nefedov

UKR

Anton Gordinov

UKR

KO

2006-04-27

86kg

Volodimir Melnikov

UKR

???

???

???

 

Ukrainian Tournaments History | 2006 Results