Vietnamese National Championships

Ho Chi Minh City

September 16-22, 2015

winners first


Preliminaries

2015-09-18 46kg Nguyen Duy Khanh Pham Ngoc Sang
2015-09-18 46kg Tran Van Quang Tran Quang Phue
2015-09-18 46kg Pham Cong Hung Sam Minh Phat
2015-09-18 46kg Nguyen Pham Tien Dung Vu Van Hoan
2015-09-16 49kg Nguyen Gia Hieu Vuong Ngoc Thang
2015-09-16 49kg Dang Tan Doan Le Hieu Tuong
2015-09-16 49kg Le Minh Nhi Le Huynh Phong
2015-09-16 49kg Nguyen Duy Khanh Phuong Ngoc Hieu
2015-09-16 49kg Nguyen Tan Duoc Le Van Cuong
2015-09-16 52kg Bui Trong Thai Trinh Van Trang
2015-09-16 52kg Bui Cong Danh Loi Nguyen Xuan Phuc
2015-09-16 52kg Nguyen Gia Kien Tran Van Hung
2015-09-16 52kg Tran Van Thao Tran Van Tai
2015-09-16 56kg Tran Phu Cuong Doan Le Minh
2015-09-16 56kg Nguyen Van Duong Tran Van An
2015-09-16 56kg Phan Van Hien Cao Van Nguyen
2015-09-16 60kg Nguyen Van Hieu Nguyen Huynh Kim Tai
2015-09-16 60kg Doan Van Lam Nguyen Thanh Giang
2015-09-16 60kg Le Dinh Anh Tuan Nguyen Phuoc Tam
2015-09-16 60kg Nguyen Van Hai Ho Tuan Thong
2015-09-16 60kg Luong Duy Lam Tran Huu Thien
2015-09-16 60kg Do Van Tien Vu Van Vang
2015-09-17 64kg Nguyen Ut Huy Nguyen The Kiet
2015-09-17 64kg Bui Duy Cuong Pham Hoang Hieu
2015-09-17 64kg Nguyen Van De Vo Minh Phuong
2015-09-17 64kg Nguyen Ngoc Hai Pham Van Phuong
2015-09-17 64kg Ngo Viet Nhat Vu Thanh Dat
2015-09-16 69kg Huynh Ngoc Vien Bui Thanh Tan
2015-09-16 69kg Dao Nguyen Anh Tuan Ngo Luu Duc Tham
2015-09-16 +91kg Nguyen Hai Dong Le Dinh Hoang
2015-09-16 +91kg Nguyen Van Diep Tran Duc Thai

Quarterfinals

2015-09-19 46kg Le Tien Tien Ho Ngoc Tuan
2015-09-19 46kg Vo Thien Thang Nguyen Hai Duc
2015-09-19 46kg Tran Van Quang Nguyen Duy Khanh
2015-09-19 46kg Pham Cong Hung Nguyen Pham Tien Dung
2015-09-17 49kg Huynh Ngoc Tan Tat Hoang Thanh
2015-09-17 49kg Hoang Cong Don Nguyen Gia Hieu
2015-09-17 49kg Dang Tan Doan Le Minh Nhi
2015-09-17 49kg Nguyen Duy Khanh Nguyen Tan Duoc
2015-09-19 52kg Nguyen Phuc Thai Tran Dang Thinh
2015-09-19 52kg Nguyen Van Hieu Ly Hong Tai
2015-09-19 52kg Bui Trong Thai Bui Cong Danh Loi
2015-09-19 52kg Tran Van Thao Nguyen Gia Kien
2015-09-17 56kg Nguyen Van Gioi Tran Van Dat
2015-09-17 56kg Nguyen Cong Minh Nguyen Huu Hieu
2015-09-17 56kg Tran Phu Cuong Vo Huu Quang
2015-09-17 56kg Nguyen Van Duong Phan Van Hien
2015-09-18 60kg Pham Duc Doan Truong Hoang Vuong
2015-09-18 60kg Nguyen Van Hieu Doan Van Lam
2015-09-18 60kg Nguyen Van Hai Le Dinh Anh Tuan
2015-09-18 60kg Do Van Tien Luong Duy Lam
2015-09-19 64kg Nguyen Huu Hai Bui Phuoc Tung
2015-09-19 64kg Nguyen Ut Huy Le Duc Hoa
2015-09-19 64kg Nguyen Van De Bui Duy Cuong
2015-09-19 64kg Nguyen Ngoc Hai Ngo Viet Nhat
2015-09-18 69kg Dang Anh Thinh Nguyen Vu Cong Hieu
2015-09-18 69kg Luong Van Toan Tran Quang Tan
2015-09-18 69kg Bui Trung Phong Nguyen Ngoc Trai
2015-09-18 69kg Huynh Ngoc Vien Dao Nguyen Anh Tuan
2015-09-17 75kg Truong Dinh Hoang Mau Van Dung
2015-09-17 75kg Vo Thanh Duy Nguyen Duy Hung
2015-09-17 75kg Pham Nguyen Hung Phan Duy Thanh
2015-09-17 75kg Pham Van Tuyen Nguyen Na Trang
2015-09-18 81kg Bui Hoang Kiet Nguyen Huynh Trong Quy
2015-09-18 81kg Tran Minh Y Pham Quang Thien
2015-09-18 81kg Luong Van Toan Bui Van Cuong
2015-09-18 81kg Nguyen Manh Cuong Le Huu Doc
2015-09-17 91kg Hoang Tien Cuong Le Ngoc Qui
2015-09-17 91kg Nguyen Dang Khoi Pham Kim Long
2015-09-17 91kg Vo Van Que Vo Trung Hieu
2015-09-18 +91kg Ta Van Thi Vu Due Tai
2015-09-18 +91kg Tran Le Hoang Le Minh Tien
2015-09-18 +91kg Vu Tien Dat Nguyen Nam Trung
2015-09-18 +91kg Nguyen Van Diep Nguyen Hai Dong

Semifinals

2015-09-23 46kg Le Tien Tien Vo Thien Thang
2015-09-23 46kg Pham Cong Hung Tran Van Quang
2015-09-21 49kg Huynh Ngoc Tan Hoang Cong Don
2015-09-21 49kg Nguyen Duy Khanh Dang Tan Doan
2015-09-21 52kg Nguyen Phuc Thai Nguyen Van Hieu
2015-09-21 52kg Bui Trong Thai Tran Van Thao
2015-09-21 56kg Nguyen Van Gioi Nguyen Cong Minh
2015-09-21 56kg Tran Phu Cuong Nguyen Van Duong
2015-09-21 60kg Nguyen Van Hieu Pham Duc Doan
2015-09-21 60kg Nguyen Van Hai Do Van Tien
2015-09-21 64kg Nguyen Ut Huy Nguyen Huu Hai
2015-09-21 64kg Nguyen Ngoc Hai Nguyen Van De
2015-09-21 69kg Dang Anh Thinh Luong Van Toan
2015-09-21 69kg Huynh Ngoc Vien Bui Trung Phong
2015-09-21 75kg Truong Dinh Hoang Vo Thanh Duy
2015-09-21 75kg Pham Van Tuyen Pham Nguyen Hung
2015-09-21 81kg Tran Minh Y Bui Hoang Kiet
2015-09-21 81kg Luong Van Toan Nguyen Manh Cuong
2015-09-21 91kg Hoang Tien Cuong Pham Ngoc Hue
2015-09-21 91kg Vo Van Que Nguyen Dang Khoi
2015-09-21 +91kg Tran Le Hoang Ta Van Thi
2015-09-21 +91kg Vu Tien Dat Nguyen Van Diep

Finals

2015-09-22 46kg Pham Cong Hung Le Tien Tien
2015-09-22 49kg Huynh Ngoc Tan Nguyen Duy Khanh
2015-09-22 52kg Bui Trong Thai Nguyen Phuc Thai
2015-09-22 56kg Tran Phu Cuong Nguyen Van Gioi
2015-09-22 60kg Nguyen Van Hai Nguyen Van Hieu
2015-09-22 64kg Nguyen Ngoc Hai Nguyen Ut Huy
2015-09-22 69kg Huynh Ngoc Vien Dang Anh Thinh
2015-09-22 75kg Truong Dinh Hoang Pham Van Tuyen
2015-09-22 81kg Luong Van Toan Tran Minh Y
2015-09-22 91kg Vo Van Que Hoang Tien Cuong
2015-09-22 +91kg Tran Le Hoang Vu Tien Dat

thanks to Tibor Kincses and Vuong Trong Nghia


Vietnamese National Champs History | National Champs Index | 2015 Results