Uzbek Youth National Championships

Kokand

April, 2013


Champions

46kg Bekzobek Tursunbayev
49kg Akhrorzhon Kodyrov
52kg Andulkhay Shorakhmatov
56kg Siyedin Tokhirov
60kg Odil Aslonov
64kg Bektemir Melikuziyev
69kg Mukhamedsalim Sotvaldiyev
75kg Muftorzhan Valikhonov
81kg Azizbek Shukurov
91kg Rakhmatulla Gofurov
+91kg Shokhrukhbek Erkinov

thanks to Tibor Kincses, source: http://www.uzbekistonovozi.uz


  Uzbek National Champs History | National Champs Index | 2013 Results