Uzbek National Championships

Kokand

November 4-10, 2003


Finals

48kg Olimjon Nazarov Rahmonbek Toshamatov  3:2
51kg Ravkat Eraliev Kamron Kosimov AB 4
54kg Aziz Ulugov  Abdugaffor Umarov  5:0
57kg Ulugbek Buribayev S.Tozhiboyev AB 4
60kg Alisher Rakhtimov I.Saotov 5:0
64kg Djamol Djurayev A.Anvarov 5:0
69kg Bakhodyr Syddykhov O.Bobozhonov 5:0
75kg Sukhrob Rakhmatov B.Nuriddinov 5:0
81kg Nodir Gulomov Gayratjon Ahmedov 3:2
91kg Azizjon Rahmonov Nozimjan Azimov 5:0
+91kg Jasur Matchanov Mouzafar Saipov 5:0

Bronze Medal Winners

48kg O.Kholmirzayev                           
48kg Fazul Fayziyev 
51kg Muzaffar Usmanov
51kg A.Egamberdiyev
54kg I.Tursunov
54kg T.Akhbayev
57kg D.Rakhmatullayev
57kg A.Normatov
60kg J.Kamolov
60kg Bekzod Nabiev 
64kg Eldar Ergashev 
64kg Farrukh Kilichev
69kg J.Meliboyev
69kg B.Kuziyev
75kg Sharuf Husanov
75kg Utkir Soipov
81kg A.Aytimbetov
81kg R.Mamazhonov
91kg S.Bakhtiyarov
91kg S.Khodzhayev
+91kg Israil Madbayev
+91kg Djamshid Husanov

thanks to Tibor Kincses


Uzbek National Champs History | National Champs Index | 2003 Results