13.Ukrainian National Championships

Chernihiv

November 15-20, 2004


Finals (winners first)

48kg Vitaliy Volkov Igor Shayner
51kg Georgi Chigayev Mikhail Serbayev
54kg Serov Arustamyan Oleg Shayner
57kg Evgen Kibalyuk Volodimir Man
60kg Olexandr Klyuchko Khayser Saydametov
64kg Sergey Moskotov Marlen Shefikov
69kg Olexandr Bokalo Yuriy Smirnov
75kg Ismail Syllakh Vitaliy Piatetskiy
81kg Andriy Smirnov Vitaliy Belashov
91kg Vitaliy Mikheyenko Sergey Karpenko
+91kg Roman Kapitanenko Sergey Voronov

Ukrainian Champs history | 2004 Results