Ukrainian National Championships

???

1995


Champions

48kg Valeriy Sidorenko
51kg Sergey Kovganko
54kg Andrey Gonchar
57kg Evgeniy Shestakov
60kg Vladimir Kolesnik
63,5kg Alexandr Ostapchuk
67kg Sergey Gorodnichev
71kg Alexandr Zubrikhin
75kg Vitaliy Kopytko
81kg Boris Zhayvoronok
91kg Vladimir Klichko
+91kg Vitaliy Klichko

Ukrainian National Champs History | National Champs Index | 1995 Results