Ukrainian Soviet Republic Championships

Energodar

May 25 - June 2, 1990


Champions

48kg Alexandr Kirilovich
51kg Viktor Vyatkin
54kg Alexandr Stakhniv
57kg S.Devakov
60kg Yuriy Avkhodeyev
63,5kg Sergey Gorodnichev
67kg Vitaliy Plotnikov
71kg I.Krivyakin
75kg Oleg Vyazovskiy
81kg G.Pryanikov
91kg Dmitriy Eliseyev
+91kg V.Pershin

thanks to Vladimir Nigmatulin; source: "Gong" nr 2/1991 (page 20)


Ukrainian National Championships History | National Champs Index | 1990 Results