Ukrainian Republic Championships - Kharkov - June 19-25 1976

thanks to Sergey Shkrebets


Quarter-finals (incomplete)

48kg Alexandr Bodnya Lvov G.Gaiganov Donetsk
54kg Vladimir Tkachenko Donetsk M.Grushevskiy Chernigov

Semi-finals (incomplete)

48kg Alexandr Bodnya Lvov A.Andreyev Kiev
54kg Vladimir Tkachenko Donetsk A.Khodarkovskiy Kiev
57kg V.Glazatov Kharkov Oleg Yuzhakov Zaporozhe

Finals

48kg Alexandr Bodnya Lvov ??? ???
51kg V.Smirnov Belaya Tserkov ??? ???
54kg Vladimir Tkachenko Donetsk V.Pavorin Odessa
57kg G.Manukyan Donetsk V.Glazatov Kharkov
60kg V.Perepelitsa Kharkov V.Zhirov Dnepropetrovsk
63,5kg Mullanul Yakupov Donetsk Pavel Slepushko Donetsk
67kg A.Sukharev Nikolayev Zhurko Donetsk
71kg V.Merkulov Donetsk V.Smal Kharkov
75kg A.Kirdiayev Kiev S.Savchenko Zaporozhe
81kg A.Protsenko Kharkov Brovko Krivoy Rog
+81kg Leonid Zadorozhny Kharkov Vladimir Volkov Chernigov

Ukraine Champs history | 1976 Results