5.Ukrainian Spartakyada - Donetsk - May 1971

thanks to Sergey Shkrebets


Finals
48kg Viktor Khabibrakhmanov ??? ???
51kg Leonid Bugayevskiy ??? ???
54kg Yuriy Dubenyuk ??? ???
57kg Semen Trestin ??? ???
60kg Vladimir Kharchenko ??? ???
63,5kg Alexandr Kolesnikov ??? ???
67kg Vladimir Musalimov ??? ???
71kg Vladimir Lobkov Valeriy Lebo PTS
75kg Anatoliy Klimanov ??? ???
81kg Miron Krokhmalny Eduard Kaufman PTS
+81kg Gadzhudin Gadzhiev Georgi Sidorenko PTS


Ukrainian National Championships History | National Champs Index | 1971 Results