Turkmenistan Junior National Championships

Ashgabat

May 17-22, 2016


Finals (winners first)

46kg Akhmet Gylychzhanov Dayanch Orazmukhamedov
48kg Kasym Cherkezov Akmukhamet Rozyev
50kg Merdan Amannazarov Gurbanguly Mukhametguldyev
52kg A.Gurbanov Umar Rozmetov
54kg Yunus Shamsiyev Arslan Garazhagulov
57kg Arslan Shamuradov Vladislav Salanov
60kg Shukur Ovezov Saparmyrat Odayev
63kg Ezizmukhamet Paziyev Berdymyrat Atayev
66kg Rustem Dzhumayev Ezizmukhamet Redzhepguliyev
70kg Teymur Amangeldiyev Arif Rashidov
75kg Alizhan Sukhanov Kerim Dzhumaguliyev
80kg Begli Tokgayev Khursant Madreimov
+80kg Baymurad Ishanov Mukhametguly Mammedov

Bronze Medal Winners

46kg Nurmukhamet Myratkuliyev
48kg Mukhamet Atamuradov
48kg Eset Dosdurdyev
50kg Atabek Svatov
50kg Meylis Khamrayev
52kg Arslan Pirnepesov
52kg Atazhan Khudayberdiev
54kg Sunnet Kadyrov
54kg Arslan Gurbanov
57kg Sabir Alisherov
57kg Rovach Redzhepov
60kg Timur Makhmasharipov
60kg Khamit Gylychev
63kg Kakazhan Nurliyev
63kg Mukhametnur Mukhametgurbanov
66kg Jahangir Shanazarov
66kg Elkhan Mustafayev
70kg Ata Gurbanov
70kg Bayram Bekmuradov
75kg Suleyman Mammedov
75kg Segsenbay Ashyrov
80kg Mekan Khemrayev
80kg Said Miyazov
+80kg Yunus Bazarov
+80kg Gurbanmenli Yoliyev

thanks to Tibor Kincses and Ishankuli Meretniyazov


Turkmenistan National Champs History | National Champs Index | 2016 Results