Tashkent Region Youth Championships

Boxing Palace, Angren

October 7-11, 2018


Finals

2018-10-11 46kg Sukhrob Erkayev Narmurad Uskenbayev 2:1
2018-10-11 49kg Mamurjon Eshkuvatov Dilshod Abduvaliyev 2:1
2018-10-11 52kg Temur Rustamov Oybek Toshtemirov DQ 2
2018-10-11 57kg Ulugbek Aktamov Asadbe Toshmatov 3:0
2018-10-11 63kg Davron Ikromiddinov Azizkhon Abdullayev 2:1
2018-10-11 69kg Abdulkhak Urazaliyev Sirozhatdin Khozhakhmetov 2:1
2018-10-11 75kg Bakhtiyar Gulomov Asilbek Akhrolov 3:0
2018-10-11 81kg Madiyar Redzhapov Abdulla Razhapov 3:0
2018-10-11 91kg Amantay Shalanov Sherali Kushbayev RSC 2
2018-10-11 +91kg Samandar Zhaparov Kozimzhon Mukhiddinov RSC 1

thanks to Tibor Kincses and Farrukh Kilichev, full results (in Russian)


Uzbek National Champs History | National Champs Index | 2018 Results