Tajikistan National Championships

Dushanbe

November 15-20, 2016


Quartefinals female

57kg Gulfina Urunova Angoma Dodikhudoyeva TKO
57kg Mizhgona Samadova Farzona Sharipova WO.

Quartefinals male 

52kg Amriddin Sattorov Dilshod Rozikov 3:0
52kg Bakhtovar Sagiz Shakhrom Makhmadaliyev 3:0
56kg Faizmamad Malakhbekov Fayzen Rakhmantshoyev 2:1
56kg Bilol Kholov Saidmukhamad Amonov 3:0
60kg Vaysiddin Sattorov Sayed Zoolshoyev 3:0
60kg Oyatullo Yakubov Orzu Kholov 3:0
60kg Bakhodur Usmonov Makhmadullo Rakhmonov TKO
64kg Shorukh Ogonazarov Nekruz Sharipov 3:0
64kg Odilkhon Furkatdzhoni Vali Churayev 3:0
64kg Anis Gulakov Shakhboz Zukhurov 2:1
64kg Akbar Safarov Ibodullo Karimov 3:0
69kg Shafar Davlatov Iskander Isoyev TKO
75kg Nodirzhon Khalimov Saidzhalol Avgonov 2:1
75kg Makhmud Mirzoyev Khayrmamad Malakhbekov TKO
75kg Mirzomukhamed Bakhtiyar Zokhidzhon Shokirov TKO
81kg Shabbos Negmatulloyev Zhovidon Usmonov TKO
91kg Bakhodur Boboyev Nodir Mukhamediev 3:0
+91kg Akram Khudoyberdiyev Odinamamad Odinamamadov TKO
+91kg Usmon Sangakov Rustam Azizov 3:0

Semifinals female

51kg Svetlana Veglina Sangimo Nazrieva 3:0
57kg Shokhida Kushmurodova Yosinin Abdurakhmonova 3:0
57kg Gulfina Urunova Mizhgona Samadova 3:0
60kg Mavzuna Chorayeva Gularus Shoyeva WO.
75kg Mizhgona Boboyeva Firuza Khudodzhodova 2:1
75kg Nodira Karimova Tamano Mirzoyeva 2:1

Semifinals male

49kg Sukhrob Nazarov Ganchibek Shabdulloyev 3:0
49kg Fakhriddin Okhunzhonov Bachkhidin Zamonov 3:0
52kg Davron Shokirov Yokub Muzofirov 3:0
52kg Bakhtovar Sagiz Amriddin Sattorov 3:0
56kg Asror Vokhidov Ramazon Tabarov TKO
56kg Faizmamad Malakhbekov Bilol Kholov 2:1
60kg Vaysiddin Sattorov Manuchekhr Niyozov 3:0
60kg Bakhodur Usmonov Oyatullo Yakubov 3:0
64kg Shorukh Ogonazarov Odilkhon Furkatdzhoni 3:0
64kg Akbar Safarov Anis Gulakov 3:0
69kg Oyatullo Mirzodzhonov Edgorali Shorakhimov 2:1
69kg Shafar Davlatov Farukh Khudobakhshov 2:1
75kg Nodirzhon Khalimov Gulruz Karazhabekov 3:0
75kg Mirzomukhamed Bakhtiyar Makhmud Mirzoyev 3:0
81kg Navruz Dzhafoyev Shukhrat Boymurodov 3:0
81kg Shabbos Negmatulloyev Siyovush Zabirov 3:0
91kg Dzhakhon Kurbanov  Abdullo Kurbon TKO
91kg Bakhodur Boboyev Shakhrom Afsakhov 3:0
+91kg Mukhammadali Shokirov Dilovar Ismoilov 2:1
+91kg Akram Khudoyberdiyev Usmon Sangakov TKO

Finals female

51kg Svetlana Veglina Zulfiya Boyeva TKO
57kg Gulfina Urunova Shokhida Kushmurodova 2:1
60kg Mavzuna Chorayeva Shoira Zulkaynarova 3:0
75kg Mizhgona Boboyeva Nodira Karimova 2:1

Finals male

49kg Sukhrob Nazarov Fakhriddin Okhunzhonov TKO
52kg Bakhtovar Sagiz Davron Shokirov 3:0
56kg Asror Vokhidov Faizmamad Malakhbekov TKO
60kg Bakhodur Usmonov Vaysiddin Sattorov TKO
64kg Shorukh Ogonazarov Akbar Safarov 3:0
69kg Shafar Davlatov Oyatullo Mirzodzhonov 3:0
75kg Mirzomukhamed Bakhtiyar Nodirzhon Khalimov 3:0
81kg Shabbos Negmatulloyev Navruz Dzhafoyev 2:1
91kg Dzhakhon Kurbanov  Bakhodur Boboyev TKO
+91kg Mukhammadali Shokirov Akram Khudoyberdiyev 3:0

thanks to Tibor Kincses and Abbos Negmatulloyev


Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 2016 Results