Tajikistan Youth National Championships - Dushanbe? - May 2012


Finals (winners first)

49kg Behruz Umarkulov Muhamadkhucha Yakubov
52kg Asror Vokhidov Shavkatbek Negmatov
56kg Faridun Rakhmatov Ibodullo Karimov
60kg Mumindzhon Mukhtorov Tolibi Khaydarkhucha
64kg Islom Saidikromi Mukhamad Choriyev
69kg Avzalbek Kuranboyev Mekhrob Ibrakhimov
75kg Khalimboy Zokirboyev Abubakr Muzafarov
81kg Bakhodur Boyev Idibek Nosirov
91kg Khaydarkhon Samadov Farrukh Malakhbekov
+91kg Yokubchon Ismoilov Alisher Tursunov

Bronze Medallists

49kg Faizmamad Malakhbekov
49kg Lutfullo Abdulloyev
52kg Khasan Mirzoyev
52kg Makhsudsho Sichatshoyev
56kg Shorukh Ogonazarov
56kg Sunatullo Salikhov
60kg Alisher Negmatov
60kg Azatullo Azatulloyev
64kg Ashurboy Barotov
64kg Avazdzhon Chumayev
69kg Vakhobchon Erkulov
69kg Bakhtovar Yusupov
75kg Ramazan Mirov
75kg Ismat Amirov
81kg Bakhtovar Sharipov
81kg Ayniddin Ayniyev
91kg Nematullo Zaripov
91kg Akhmadzhon Mukhamadiyev
+91kg Khurshed Radzhabov
+91kg Rasuldzhon Shermatov

thanks to Tibor Kincses


Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 2012 Results