Tajikistan National Championships - Dushanbe - March 14-18 2012


Finals (winners first)

49kg Shakhriyor Akhmedov Faizmamad Malakhbekov
52kg Nurali Rakhmonaliyev Ekhson Tabarov
56kg Oraz Afzolshoyev Komil Lashkarov
60kg Mumindzhon Mukhtorov Muslim Bakhtidzhamolov
64kg Nazir Piraki Odilkhon Furkatdzhoni
69kg Umar Makhsudov Komil Kholikov
75kg Sobir Nazarov Safo Boboradjabov
81kg Bekhruz Nabirov Sunatullo Dzhaborov
91kg Suleyman Nodirov Dilovarshakh Abdurakhmanov
+91kg Mirodzhidin Karimov Akmal Khaitov

Bronze Medallists

49kg Amindzhon Olimov
49kg Shukhrat Sabzaliyev
52kg Safoviddin Yusufi
52kg Sharif Tavakali
56kg Aziz Shomurodov
56kg Vafo Odinayev
60kg Khabib Siyavushi
60kg Komildzhon Kosimov
64kg Islom Saidikromi
64kg Dzhamshed Rakhimzoda
69kg Navruz Dzhafoyev
69kg Asomiddin Burkhonov
75kg Anvar Umarov
75kg Shirin Sharipov
81kg Mukhamad Sharipov
81kg Abdullo Kurbon
91kg Abubakr Saduloyev
+91kg Faridun Sangov
+91kg Rustam Azizov

thanks to Tibor Kincses


Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 2012 Results