Tajikistan National Championships - Kulyab - October 24-28 2008

thanks to Tibor Kincses


Finals

48kg Murod Rasulov Abdullo Umarzoda
51kg Komil Lashkarov Davron Shokirov
54kg Anvar Yunusov Odina Khusayni
57kg Parvin Satarov Mirzoakmal Urunov
60kg Bakhodir Karimov Alisher Boymatov
64kg Komil Kholikov Navruz Dzhafoyev
69kg Umar Maksudov Mirdzhamol Giyasov
75kg Khomidjon Atadjanov Mukhammadikbol Sharifov
81kg Mukhammadtokhir Abdurakhimov Sarvar Khojimuradov
91kg Akmol Haitov Aleksey Doragan
+91kg Pulod Fatoyev Siyevush Saidov

Bronze Medallists

48kg Mahmadullo Mekhrodzhi Nurullo Sayfulloi
51kg Aziz Iskhakov Oraz Afzolshoyev
54kg Muslim Bakhtidzhamolov Mirsaid Yusupov
57kg Zokhirshakh Safarov Umarkhon Atoyev
60kg Madadi Nagzibekov Umed Madiyev
64kg Naimjon Murodov Khusrav Khudoydodov
69kg Farid Mastonayev Abdullo Aslamov
75kg Ruslan Davidov Dilovar Abdurakhmanov
81kg Farukh Kalonov Sherali Abilerov
91kg Shams Radjabov Zokhir Sharifov
+91kg Olimjon Salandinov Rustam Azizov

Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 2008 Results