Tajikistan National Championships - Dushanbe - March 2007

thanks to Tibor Kincses and Abbos Negmatulloev


Medallists:

Weight Boxer Club Date Of Birth
48 KG 1.Sherali Dostiev Shokhona 1985
2.Khabib Marodaseinov Pamir 1985
3.Parviz Oripov Shokhona 1989
3.Murod Rasulov Khujand 1988
51 KG 1.Anvar Yunusov Shokhona 1987
2.Khasan Musoyev Shokhona 1990
3.Ali Nabidjonov Khujand 1987
3.Biloliddin Akhadov Shokhona 1990
54 KG 1.Umarkhon Atayev Khujand 1989
2.Dilovar Shermatov Kand 1990
3.Zukhurbek Sharipov Tursunzade 1986
3.Khusein Musoyev Shokhona 1990
57 KG 1.Bakhodir Karimov Lokomotiv 1988
2.Vokhid Khudonazarov Shokhona 1988
3.Bakhriddin Giyasov Khujand 1988
3.Shukhrat Nugmanov Shokhona 1989
60 KG 1.Marufjon Faizulloyev Lokomotiv 1986
2.Daler Shamsiyev Khujand 1987
3.Iftikhor Saidmamadov Somon 1987
3.Bakhtovar Toshmurodov Khatlon 1987
64 KG 1.Khurshed Djurayev Lokomotiv 1979
2.Rustam Rakhmonov Shokhona 1985
3.Farkhod Ashurov Lochin 1987
3.Barsak Gadiyev Tursunzade 1987
69 KG 1.Sherali Mamadaliyev Lokomotiv 1981
2.Djamshed Abdulloyev Khatlon 1988
3.Djakhon Ubaidullov Lokomotiv 1988
3.Mukhamad Sharipov Shokhona 1989
75 KG 1.Firdavs Solikhov Shokhona 1985
2.Mukhamad Khalifayev Khujand 1986
3.Sarvar Khojimuradov Lokomotiv 1985
3.Khurshed Davlatov Khujand 1988
81 KG 1.Djakhon Kurbanov Khujand 1986
2.Sorbon Satorov Khujand 1987
3.Umed Rustamov Shokhona 1981
3.Muso Yakhyayev Girgitol 1987
91 KG 1.Konstantin Makrausov Shokhona 1986
2.Dilovar Ismailov Khatlon 1985
3.-    
3.-    
+91 KG 1.Daler Sharipov Khujand 1988
2.Siyevush Saidov Khujand 1988
3.-    
3.-    

Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 2007 Results