Tajikistan National Championships

Dushanbe

September?, 1995


Champions

48kg Mirzosharif Babakulov
51kg Rajabali Rajabov
54kg Khurshed Khasanov 
57kg Djamshed Sultanov
60kg Timur Shaburov
63,5kg Ikrom Boboyev
67kg Magomed Shaburov
71kg Igor Zoloilo
75kg Farkhod Isakov
81kg Rustam Saidov
91kg ???
+91kg Lazizbek Zakirov

thanks to Tibor Kincses and Rustam Saidov


Tajikistan National Champs History | National Champs Index | 1995 Results