Soviet Union Trudovye Rezervy Society Championships

Yaroslavl

August 2-9, 1990


Finals (winners first)

48kg Akylbek Aitkuzhinov Kakaberdy Charyev
51kg Alexandr Didukh Bakyt Makhanbetov
54kg Imamali Abdullayev Alexandr Isakov
57kg Anatoliy Alexandrov Leonid Markin 
60kg Alexandr Ageyev Igor Litovko
63,5kg Vladimir Leonov Gatevos Sarkisyan
67kg Edgar Taktashev Fedor Lapin
71kg Artur Gegamyan  Yuriy Krysin
75kg Oleg Khanas Gennadiy Kuzmin
81kg Igor Ilyukhin Oleg Loterman
91kg Alexandr Arkhipov Konstantin Grinyuk
+91kg ??? ???

Bronze Medal Winners

48kg Andrey Vikhlayev
48kg Oleg Ustinov
51kg Zalond Nazhmitdinov
51kg Andrey Rykunov
54kg Andrey Berendeyev
54kg Tarlan Aliyev
57kg Ararat Barsegyan
57kg Nikolay Volodin
60kg Dmitriy Seleznev
60kg Sergey Bykovskiy
63,5kg Bekzhan Altynbekov
63,5kg Viktor Baranov
67kg Vladimir Garutyan
67kg Baurzhan Akhmetov
71kg Sergey Demidov
71kg Valeriy Denisenko
75kg Andrey Kozhevnikov
75kg Alexandr Burlakov
81kg David Kelekhsashvili
81kg Vladimir Kachan
91kg Anatoliy Baranov
91kg Anatoliy Mekhtiyev
+91kg ???
+91kg ???

thanks to Vladimir Nigmatulin; source: "Gong" nr 2/1991 (page 21)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1990 Results