Soviet Union Junior National Championships - Grodno - March 1980


Finals:

48kg Alexandr Krivosheyn Anatoliy Mikulin
51kg O.Zakharov A.Ibragimov
54kg Sergey Shakhmukhametov Y.Valerianov
57kg Vladimir Stepanov S.Tyutev
60kg Manvel Muradyan Vasiliy Shishov
63,5kg Sergey Korostelev S.Shatskiy
67kg A.Mitrofanov V.Rybin
71kg V.Andreyev V.Bondarenko
75kg Sergey Laptyev V.Shevchenko
81kg Vladimir Dolgun Stanislav Fomenko
91kg Alexandr Yagubkin Vasiliy Tumentsev
+91kg A.Yukov Sergey Kormilitsin

Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1980 Results