Soviet Union Junior National Championships - Alytus - February 22 - March 4 1979

thanks to Sergey Shkrebets


Finals (winners first)

48kg Anatoliy Mikulin Profsoyuzy L.Krivosheyn Dinamo
51kg Vasiliy Manukyan Spartak A.Shalayev Spartak
54kg Suren Oganyan Trudovye Rezervy Eduard Danilin Profsoyuzy
57kg Vasiliy Shishov Soviet Army Manvel Muradyan Spartak
60kg Oleg Koliadin Lokomotiv L.Maksymovich Trudovye Rezervy
63,5kg Babken Sagradyan Trudovye Rezervy A.Mitrofanov Trudovye Rezervy
67kg Mikhail Borovskiy Dinamo G.Tovmasyan Burevestnik
71kg Sergey Kopylov Trud V.Bondarenko Trudovye Rezervy
75kg Sergey Laptyev Trudovye Rezervy S.Chudinov Trud
81kg Vladimir Dolgun Trudovye Rezervy Stanislav Fomenko Trudovye Rezervy
+81kg Alexandr Yagubkin Profsoyuzy V.Zykov Spartak

Bronze Medallists

48kg K.Dzhamankulov Trudovye Rezervy A.Geldyev Profsoyuzy
51kg Zh.Meirmanov Burevestnik O.Zakharov Profsoyuzy
54kg Ikram Mirbabayev Profsoyuzy K.Aizatulov Spartak
57kg A.Efimov Spartak Amir Ramazanov Trud
60kg B.Derevitskiy Trudovye Rezervy S.Bondarev Trudovye Rezervy
63,5kg V.Karpov Burevestnik V.Kalinichenko Dinamo
67kg G.Mikhos Dinamo V.Rybka Dinamo
71kg A.Glukhovets Spartak V.Rogevich Trudovye Rezervy
75kg Ovik Vardanyan Burevestnik V.Shevchenko Trudovye Rezervy
81kg V.Sukhorukov Spartak Alexandr Lebedev Spartak
+81kg Sergey Kormilitsin Trudovye Rezervy Vasiliy Tumentsev Trudovye Rezervy

Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1979 Results