Soviet Union U-17 National Championships

Frunze

July 9-16, 1978


Finals (winners first)

46kg R.Mamatov U.Danukov
48kg Sergey Shakhmukhametov Vasiliy Manukyan
50kg K.Tleulenov V.Tkach
52kg Suren Oganyan Ikram Mirbabayev
54kg Yuriy Gladyshev Eduard Danilin
57kg Vasiliy Shishov Mikhak Kazaryan
60kg V.Derevitskiy L.Maksymovich
63kg Vladimir Kalinichenko E.Shungultayev
66kg A.Seytkaziyev Mikhail Borovskiy
70kg A.Losev Sergey Kopylov
74kg Sergey Laptyev Konstantin Muray
80kg Alexandr Yagubkin V.Sukhorukov
+80kg A.Pantakov Sergey Kormilitsin

Bronze Medal Winners

46kg Ramil Japarov
46kg Anatoliy Mikulin
48kg Alexandr Krivosheyn
48kg Zh.Meirmanov
50kg E.Valerianov
50kg A.Baranov
52kg A.Kuzmin
52kg A.Makeyev
54kg Amir Ramazanov
54kg I.Ivanov
57kg Manvel Muradyan
57kg V.Dobroslavin
60kg A.Romanchenko
60kg A.Druzhinin
63kg G.Khegay
63kg A.Semenov
66kg O.Kuznetsov
66kg G.Mikhos
70kg Khakim Matchanov
70kg S.Irintseyev
74kg V.Poslykhalin
74kg S.Aksyonov
80kg Stanislav Fomenko
80kg A.Mikhalev
+80kg Sergey Tyurin
+80kg Igor Saklakov

thanks to Vladimir Nigmatulin - source: "Sovetskiy Sport" - July 21, 1978


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1978 Results