10.Soviet Union Absolute Championships - Leningrad - December 19-23 1977

 


Preliminaries
1977-12-20 Gennadiy Kokurin Igor Vysotskiy PTS
1977-12-20 Mikhail Subbotin Viktor Tereshchenko AB 2
1977-12-20 Sergey Burtsev Artemov PTS
1977-12-20 Evgeniy Gorstkov Klyukin KO 2
1977-12-20 Nikolay Malykh Timofeyev PTS
1977-12-20 Ilya Gurovich Shiliagin PTS
1977-12-20 Piotr Zayev Arakelov PTS

Quarter-finals
1977-12-21 Gennadiy Kokurin Anatoliy Zhurakovskiy PTS
1977-12-21 Piotr Zayev Mikhail Subbotin PTS
1977-12-21 Evgeniy Gorstkov Sergey Burtsev PTS
1977-12-21 Ilya Gurovich Nikolay Malykh PTS

Semi-finals
1977-12-22 Piotr Zayev Gennadiy Kokurin PTS
1977-12-22 Evgeniy Gorstkov Ilya Gurovich PTS

Finals

1977-12-23

Evgeniy Gorstkov Piotr Zayev

PTS


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1977 Results