Soviet Union Cadet National Championships

Daugava Sport's House, Riga

November 27 - December 3, 1976

born 1959-1960


Finals
1976-12-03 48kg Shamil Sabirov O.Malik ???
1976-12-03 50kg Samson Khachatryan A.Doroshenko ???
1976-12-03 52kg Evgeniy Ovsyannikov Viktor Miroshnichenko ???
1976-12-03 54kg A.Shelyagin Alexandr Kromer ???
1976-12-03 57kg Khalil Lukmanov Sergey Altukhov ???
1976-12-03 60kg P.Efimov Gennadiy Buchnev ???
1976-12-03 63kg Valeriy Laptyev E.Ilyasov ???
1976-12-03 66kg Vladimir Gorbunov Roman Filimonov ???
1976-12-03 70kg Sergey Kudryavtsev Alexandr Milov ???
1976-12-03 74kg V.Barilov Yuriy Goncharov ???
1976-12-03 80kg A.Sidyayev P.Khaloyan WO.
1976-12-03 +80kg Jonas Siliavicius P.Katkov ???


thanks to Vladimir Nigmatulin


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1976 Results