Soviet Union U-20 National Championships

Tomsk

March 1-6, 1974


Finals

48kg Alexandr Tkachenko Eduard Akopyan PTS
51kg Viktor Rybakov Vladimir Roslov PTS
54kg Valeriy Kotovshchikov Felix Pak PTS
57kg Rinat Khayrutdinov A.Belashov PTS
60kg Valeriy Limasov Karlen Amyan PTS
63,5kg Nikolay Sigov A.Silayev PTS
67kg Alexandr Zhuravlev Sergey Pushkarev PTS
71kg Vladimir Danshin A.Kuznetsov PTS
75kg S.Mikulskis Vladimir Romenskiy PTS
81kg Alexandr Krupin V.Sesyuk PTS
+81kg Sergey Plisov ??? WO.

sources: 

"Boxring" no 8/1974 (page 16)

"Sovetsky Sport" no 57 - March 8, 1974 (page 2)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1974 Results