Soviet Union Armed Forces Championships

Moscow

August 21-26, 1974


Finals

48kg Asat Gukharbakiyev ??? ???
51kg Anatoliy Semenov ??? ???
54kg Grachik Oganesyan Evgeniy Timofeyev PTS
57kg Viktor Radkevich ??? ???
60kg Alexey Shevchenko ??? ???
63,5kg Anatoliy Samoylov ??? ???
67kg Anatoliy Berezyuk Oleg Lifanov RSC 1
71kg Yuriy Shabrov ??? ???
75kg Alexandr Shipilov ??? ???
81kg Nikolay Anfimov ??? ???
+81kg Viktor Ulyanich Dmitriy Tikhomolov PTS

sources: 

"Boxring" no 17/1974 (page 16)

"Sovetsky Sport" no 202 - August 29, 1974 (page 1)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1974 Results