Soviet Union Cadet (U-17) National Championships

Sevastopol

August, 1970


Finals (winners first)

48kg Yaroslav Datsik ???
50kg A.Evgrafov ???
52kg Valeriy Udovik ???
54kg Vasiliy Solomin ???
57kg A.Vedyaskin ???
60kg N.Erekaykin ???
63kg G.Stasaitis ???
66kg I.Khaluyev ???
70kg Vladimir Roshchin ???
74kg Konstantin Korobov ???
80kg Alexandr Nikulin Vladimir Mironyuk
+80kg V.Nesterenko Petr Zayev

source:

"Sovetsky Sport" no 182 - August 6, 1970 (page 4)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1970 Results