33.Soviet Union National Championships - Moscow - July 27- August 3 1967

thanks to Sergey Shkrebets


Weight Rank Name
48kg 1 Anatoli Semenov (Saratov)
2 Viktor Zaporozhets
3 Nikolay Lodin
Zh.Ovsepyan
51kg 1 Nikolay Novikov (Moscow obl)
2 I.Vilchenkov
3 I.Morozov
Vladimir Larionov
54kg 1 Oleg Grigorev (Moscow)
2 B.Niyazov
3 V.Garanin
Vitali Bendalovski
57kg 1 V.Plotnikov (Moscow)
2 Alexander Shashkov
3 Semen Trestin
Nikolay Khromov
60kg 1 Valeri Belousov (Moscow)
2 Gennadi Kakoshkin
3 Ivan Azizbayev
V.Kudryakov
63,5kg 1 Evgeni Frolov (Moscow)
2 Yuri Polyakov
3 V.Baranov
A.Dementev
67kg 1 Vladimir Musalimov (Kiev)
2 Boris Kurochkin
3 Rikardas Tamulis
V.Privalov
71kg 1 Viktor Ageyev (Moscow obl)
2 Vestur Terauds
3 T.Begoyan
B.Rusak
75kg 1 Stasis Strumskis (RSFSR)
2 Igor Evstigneyev
3 A.Pivovarov
A.Murtazin
81kg 1 Dan Pozniak (Vilnius)
2 Alexey Kiselev
3 V.Minakov
A.Tkachenko
+81kg 1 Alexander Izosimov (Krasnodar)
2 Vadim Emelyanov
3 Abdusalam Nurmakhanov
V.Goryunov

 


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1967 Results