32.Soviet Union National Championships - Moscow - May 11-16 1966

thanks to Sergey Shkrebets


Weight Rank Name
51kg 1 Yuri Leshchov (Ivanovo)
2 Vladimir Larionov
3 U.Khalimov
V.Pivovarov
54kg 1 Vitali Bendalovski (Kiev)
2 Piotr Gorbatov
3 V.Nekhoroshev
Tadas Tomashevich
57kg 1 Alexander Shashkov (Moscow obl)
2 Sergey Sivko
3 V.Belousov
Stanislav Stepashkin
60kg 1 Boris Nikanorov (Moscow)
2 V.Plotnikov
3 D.Novickas
S.Lomakin
63,5kg 1 Evgeni Frolov (Moscow)
2 Valeri Frolov
3 Vladimir Musalimov
S.Yefremov
67kg 1 Rikardas Tamulis (Kaunas)
2 I.Pestun
3 Vladimir Trepsha
B.Klimov
71kg 1 Viktor Ageyev (Moscow obl)
2 Yuri Mavryashin
3 Gennadi Chubarin
Valeri Tregubov
75kg 1 German Solomonov (Leningrad)
2 N.Rogachev
3 E.Burmistrov
Igor Evstigneyev
81kg 1 Alexey Kiselev (Moscow)
2 Vytautas Bingalis
3 V.Novichkov
Nikolay Novikov
+81kg 1 Alexander Izosimov (Krasnodar)
2 Nikolay Sukharev
3 Alexander Vasyushkin
Ionas Chepulis

 


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1966 Results