30.Soviet Union National Championships - Khabarovsk - June 25-29 1964

thanks to Sergey Shkrebets


Weight Rank Name
51kg 1 Stanislav Sorokin (Moscow)
2 Miron Mukha
3 Vladimir Larionov
V.Oshchukov
54kg 1 Oleg Grigorev (Moscow)
2 Sergey Sivko
3 Alexander Shashkov
Vitali Bendalovski
57kg 1 Stanislav Stepashkin (Moscow)
2 Y.Grivinskiy
3 V.Belousov
Piotr Chedinovskikh
60kg 1 Gennadi Kakoshkin (Leningrad)
2 V.Yamshchikov
3 Boris Nikanorov
V.Plotnikov
63,5kg 1 Vladimir Karimov (Karaganda)
2 Evgeni Frolov
3 Yuri Polyakov
Valeri Frolov
67kg 1 Rikardas Tamulis (Kaunas)
2 Valeri Tregubov
3 Vladimir Trepsha
S.Kirsanov
71kg 1 Boris Lagutin (Moscow)
2 S.Terauds
3 Viktor Ageyev
Yuri Mavryashin
75kg 1 Valeri Popenchenko (Leningrad)
2 Igor Evstigneyev
3 V.Umbrast
E.Kaufman
81kg 1 Alexey Kiselev (Moscow)
2 Yuri Konoplev
3 E.Zimin
Dan Pozniak
+81kg 1 Alexander Izosimov (Krasnodar)
2 Andrey Abramov
3 V.Oriyenko
Nikolay Sukharev

 


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1964 Results