Soviet Union Junior National Championships

Culture Palace,  Rostov na Donu

August 19-24, 1959


Quarterfinals (incomplete)

1959-08-22 ??kg Valeriy Tregubov M.Zakirov 5:0

Semifinals (incomplete)

1959-08-23 54kg Eduard Erkin Gennadiy Tretyak 3:2
1959-08-23 67kg Nikolay Vorobev Viktor Labutin ???
1959-08-23 +81kg Vadim Emelyanov  Paranas Ivanickas TKO 2

Finals

1959-08-24 51kg Stanislav Sorokin Stanislav Butayev PTS
1959-08-24 54kg Eduard Erkin Alexey Bagrov PTS
1959-08-24 57kg Evgeniy Frolov German Khlebnikov PTS
1959-08-24 60kg Edvin Alksnisis Yan Asanovs PTS
1959-08-24 63,5kg Viktor Efremov Valeriy Erokhin PTS
1959-08-24 67kg Viktor Ageyev Nikolay Vorobev PTS
1959-08-24 71kg Alexandr Fadeyev Anatoliy Burkalov TKO 1
1959-08-24 75kg Yuriy Strada Eni Kairman PTS
1959-08-24 81kg Evalds Svirinskis Vladimir Sokolov TKOI 2
1959-08-24 +81kg Vadim Emelyanov  Nikolay Legkosherst TKO 2

sources:

"Sovetsky Sport" no 199 - August 23, 1959 (page 5)

"Sovetsky Sport" no 200 - August 25, 1959 (page 3)

"Sovetsky Sport" no 201 - August 26, 1959 (page 4)


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1959 Results