20.Soviet Union National Championships - Moscow - April 4-21 1954

thanks to Sergey Shkrebets


Weight

Place

Name

51kg

1.

Anatoli Bulakov (Moscow)

2.

N.Belykh

3.

L.Pantyukhin

54kg

1.

Boris Stepanov (Moscow)

2.

Igor Ivanov

3.

R.Utyashev

57kg

1.

Alexandr Zasukhin (Sverdlovsk)

2.

L.Anguladze

3.

Yuri Sokolov

60kg

1.

V.Mironov (Moscow)

2.

Anatoli Greyner

3.

V.Vinogradov

63,5kg

1.

V.Cherkasov (Moscow)

2.

E.Melnik

3.

Yuri Dragushin

67kg

1.

S.Isayev (Moscow)

2.

V.Loginov

3.

Eduard Borisov

71kg

1.

Richard Karpov (Kiev)

2.

G.Darbayseli

3.

R.Sarkisov

75kg

1.

G.Tolstikov (Moscow)

2.

Gennadiy Shatkov

3.

M.Chernukha

81kg

1.

Leonid Senkin (Moscow)

2.

Janis Lancers

3.

Anatoli Perov

+81kg

1.

Algirdas Socikas (Kaunas)

2.

R.Juskenas

3.

G.Romanov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1954 Results