19.Soviet Union National Championships

Ivanovo - March 17-22, 1953 

Moscow - April 1-5, 1953


Preliminaries & quarterfinals (incomplete)

1953-03-?? 51kg Anatoliy Bulakov Mishchenkov PTS
1953-03-?? 51kg N.Belykh Vladimir Stolnikov PTS
1953-03-?? 57kg Yuriy Sokolov Oganesenov PTS
1953-03-?? 63,5kg Viktor Mednov Gennadiy Boyarshinov PTS
1953-03-?? 63,5kg G.Rozhkov S.Mulin PTS
1953-04-01 67kg Ilyukhin Serbiladze PTS
1953-04-01 75kg Boris Silchev T.Mikaelyan PTS
1953-04-01 75kg V.Lukyanov Askold Lasota PTS
1953-03-?? 81kg Anatoliy Perov Yakovenko PTS
1953-04-01 +81kg Nikolay Korolev Dzhugayev AB 1
1953-04-02 54kg V.Dadayev Bespolov PTS
1953-04-02 54kg Boris Stepanov Robert Suokas PTS
1953-04-02 54kg M.Ayvazyan Gedikyan PTS
1953-04-02 60kg Anatoliy Greyner Laplev PTS
1953-04-02 +81kg Algirdas Socikas Pototskiy TKO 2
1953-04-02 +81kg Nikolay Korolev Konenko KO 2

Semifinals (incomplete)

1953-03-21 51kg N.Belykh Askarbekov PTS
1953-03-21 51kg Anatoliy Bulakov Robert Kaladzhev PTS
1953-04-04 54kg Boris Stepanov Gennadiy Garbuzov PTS
1953-04-04 54kg V.Dadayev ??? ???
1953-03-21 57kg Yuriy Sokolov Alexandr Zasukhin PTS
1953-03-21 57kg V.Smirnov Shvarts ???
1953-04-04 60kg Anatoliy Greyner Vladimir Engibaryan PTS
1953-04-04 60kg F.Lomidze ??? ???
1953-03-21 63,5kg Viktor Mednov V.Artemenko TKO 2
1953-03-21 63,5kg G.Rozhkov A.Ershov PTS
1953-04-04 67kg ??? Stanislav Isayev ???
1953-03-21 71kg V.Murashov Golovanov PTS
1953-03-21 71kg Boris Tishin Gennadiy Shatkov PTS
1953-04-04 75kg ??? F.Degtyarev ???
1953-03-21 81kg Anatoliy Perov Oganesyan PTS
1953-03-21 81kg Yuriy Egorov Viktor Chernonog PTS
1953-04-04 +81kg ??? L.Maurer ???

Finals

1953-03-22 51kg Anatoliy Bulakov N.Belykh PTS
1953-04-05 54kg Boris Stepanov V.Dadayev PTS
1953-03-22 57kg Yuriy Sokolov V.Smirnov PTS
1953-04-05 60kg Anatoliy Greyner F.Lomidze PTS
1953-03-22 63,5kg Viktor Mednov G.Rozhkov TKOI 2
1953-04-05 67kg Sergey Shcherbakov V.Loginov PTS
1953-03-22 71kg Boris Tishin V.Murashov PTS
1953-04-05 75kg Boris Nazarenko V.Lukyanov PTS
1953-03-22 81kg Yuriy Egorov Anatoliy Perov PTS
1953-04-05 +81kg Algirdas Socikas Nikolay Korolev PTS

Ranking

Weight

Place

Name

51kg

1.

Anatoliy Bulakov (Moscow)

2.

N.Belykh

3.

Robert Kaladzhev

54kg

1.

Boris Stepanov (Moscow)

2.

V.Dadayev

3.

Gennadiy Garbuzov

57kg

1.

Yuriy Sokolov (Moscow)

2.

V.Smirnov

3.

Alexandr Zasukhin

60kg

1.

Anatoliy Greyner (Moscow)

2.

F.Lomidze

3.

Vladimir Engibaryan

63,5kg

1.

Viktor Mednov (Moscow)

2.

G.Rozhkov

3.

V.Artemenko

67kg

1.

Sergey Shcherbakov (Moscow)

2.

V.Loginov

3.

Stanislav Isayev

71kg

1.

Boris Tishin (Moscow)

2.

V.Murashov

3.

Gennadiy Shatkov

75kg

1.

Boris Nazarenko (Moscow)

2.

V.Lukyanov

3.

F.Degtrayev

81kg

1.

Yuriy Egorov (Moscow)

2.

Anatoliy Perov

3.

Viktor Chernonog

+81kg

1.

Algirdas Socikas (Kaunas)

2.

Nikolay Korolev

3.

L.Maurer


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1953 Results