17.Soviet Union National Championships - Donetsk - June 24 - July 1 1951

thanks to Sergey Shkrebets


Weight

Place

Name

51kg

1.

Anatoli Bulakov (Moscow)

2.

Boris Stepanov

3.

R.Usmanov

54kg

1.

Gennadi Garbuzov (Moscow)

2.

V.Klubnichkin

3.

Vladimir Engibaryan

57kg

1.

Yuri Sokolov (Moscow)

2.

V.Yakovlev

3.

A.Bulanov

60kg

1.

Anatoli Greyner (Moscow)

2.

Zakarya Migerov

3.

A.Mazilauskas

63,5kg

1.

G.Lobodin (Leningrad)

2.

A.Chebotarev

3.

Anvar Khayrutdinov

67kg

1.

Sergey Shcherbakov (Moscow)

2.

G.Tolstikov

3.

V.Chernov

71kg

1.

Boris Tishin (Moscow)

2.

A.Kochoyevskiy

3.

R.Kariste

75kg

1.

Boris Nazarenko (Moscow)

2.

V.Lukyanov

3.

Boris Silchev

81kg

1.

Yuri Egorov (Moscow)

2.

Gennadi Stepanov

3.

A.Kochetkov

+81kg

1.

Algirdas Socikas (Kaunas)

2.

Nikolay Korolev

3.

V.Katayev


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1951 Results