14.Soviet Union National Championships - Tbilisi - March 21-24 1948 and Leningrad - April 4-7 1948

thanks to Sergey Shkrebets


Weight

Place

Name

fly

1.

Lev Segalovich (Moscow)

2.

Vasiliy Kudryavtsev

3.

Yuriy Sokolov

bantam

1.

Gabriel Khanukashvili (Tbilisi)

2.

M.Seregin

3.

Vildi Kirakosov

feather

1.

Ivan Kniazev (Leningrad)

2.

Viktor Pushkin

3.

Georgiy Vartanov

light

1.

Anatoli Greyner (Moscow)

2.

A.Orlov

3.

P.Kulikov

welter

1.

Sergey Shcherbakov (Moscow)

2.

A.Surkov

3.

A.Kryuchkov

middle

1.

Roman Kariste (Tallin)

2.

Vladimir Kogan

3.

Vasiliy Chudinov

light heavy

1.

Gennadiy Stepanov (Moscow)

2.

Anatoliy Stepanov

3.

V.Chernichenko

heavy

1.

Nikolay Korolev (Moscow)

2.

Anatoliy Perov

3.

Andro Navasardov


Soviet Union National Championships History | National Champs Index | 1948 Results